หน้าแรกรวมพลคนสอบราชการ > รวมพล: สอบภาค ข ของ ก.พ.

รวมกลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สอบภาค ข ก.พ.ประจำปี 2554

<< < (3/122) > >>

thanawat VIP11:
liver_srd242   #241 Posted : 06-04-2011 23:06:06
Guest
แนวข้อสอบติวเตอร์เดียว 800 ข้อเล่มสีขาวมีขายที่หน้ารามครับ
 49.229.152.xx   
barrichello   #242 Posted : 06-04-2011 23:16:50
Guest
ขอแนวข้อสอบด้วยครับ megamoog@gmail.com
 125.25.251.xx   
liver_srd242   #243 Posted : 06-04-2011 23:30:53
Guest
ประกาศรายชื่อ สถานที่ วัน เวลาสอบ
วันที่ ๐๘/๐๔/๕๔
 49.229.5.xx   
1   #244 Posted : 07-04-2011 00:04:06
Guest
9
 49.230.54.xx   
o   #245 Posted : 07-04-2011 19:54:43
Guest
......
 49.229.163.xx   
liver_srd242   #246 Posted : 07-04-2011 21:47:17
Guest
พรุ่งนี้ประกาศ รายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ครับ รอลุ้นจำนวนคนสมัครสอบมีเท่าไหร่
 110.49.49.xx   
liver_srd242   #247 Posted : 08-04-2011 00:16:15
Guest
วันนี้
 49.230.220.xx   
khoy   #248 Posted : 08-04-2011 02:53:13
Guest
   
ยอดสมัคร เป็นหมื่นเลยครับ
 182.232.247.xx   
rey   #249 Posted : 08-04-2011 06:28:39
Guest
   
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ คุณ liver_srd242 ที่เข้ามาให้ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการสอบครั้งนี้มาก ๆ
ถ้าหากมีแนวข้อสอบรบกวนช่วยส่งเมลล์มาที่ reycity@hotmail.com ด้วยนะค่ะ อยากสอบผ่านภาค ข ตำแหน่งนักวิเคราะห์ฯ ของสำนักงาน ก.พ. ขอแค่ได้ขึ้นบัญชีก็มีโอกาสได้บรรจุ ถึงแม้ยอดคนสมัครจะมีตั้ง 12,288 คน แต่เราก็จะพยายามเต็มที่ เพราะว่ามีภาค ก ในมือก็ถือว่ายังดีกว่าคนที่ไม่มีภาค ก ซึ่งไม่มีโอกาสจะเข้าสู่สนามสอบ ขอเป็นกำลังให้เพื่อนๆ ที่กำลังจะลงสนามสอบครั้งนี้ทุกคนนะ แล้วเจอกันที่อิมแพ็ค วันที่ 24 พ.ค. 2554
 113.53.136.xx   
111   #250 Posted : 08-04-2011 09:05:19
Guest
พรบ.บริหารราชการแผ่นดิน 2534 ล่าสุดแก้ไขถึงฉบับที่ 7 หรื 8 ครับ
 125.26.141.xx   
liver_srd242   #251 Posted : 08-04-2011 11:31:28
Guest

 182.232.36.xx   
pookie   #252 Posted : 08-04-2011 11:32:18
Guest
วันที่ 24 เจอกันนะคะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ รถคงติดน่าดู แต่คงไม่เท่าตอนสอบภาค ก
 223.206.49.xx   
กาแฟดำ   #253 Posted : 08-04-2011 15:57:32
Guest
รบกวนแนวข้อสอบด้วยนะค่ะ z.monster@hotmail.com
 125.27.97.xx   
liver_srd242   #254 Posted : 08-04-2011 17:18:02
Guest
ความคิดเห็นที่ 3
33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

ความหมายของนโยบายสาธารณะของเจมส์ แอนเดอร์สัน
- แนวทางการกระทำของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ประโยชน์ของนโยบายสาธารณะ (ข้อใดไม่ใช่)
- 1.ทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในช่วงหนึ่ง ๆ ของรัฐบาลประเทศนึ่ง
2. ทำให้ทราบกระบวนการต่าง ๆ ของนโยบาย
3. ทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถาบันทางการเมืองและผู้นำทางการเมืองของประเทศ
4. ทำให้ทราบถึงวิธีการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล
ข้อใดเป็นลักษณะปัญหาของสังคม
- ความไม่สิ้นสุดของปัญหา
การจำแนกนโยบายสาธารณะของ Dye (ข้อใดไม่ใช่)
- 1.เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ตามขึ้นในสังคม
2. เป็นกลไกในการจัดระเบียบสังคมไปในทางที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประเทศอื่นหรือสังคมอื่นได้
3. เป็นกลไกสำคัญในการจัดสรรปันส่วนสินค้าและบริการให้แก่สมาชิกของสังคม
4. เป็นเครื่องมือในการดึงดูดหรือถอนเงินมาจากสังคมโดยทั่วไป
ข้อใดคือนโยบายลักษณะแนบแน่นของ ชุบ กาญจนประกร
- เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแน่นอนและความสมานฉันท์ในรายละเอียดต่าง ๆ
ขอบข่ายการศึกษานโยบายสาธารณะ (ข้อใดไม่ใช่)
- 1. การกำหนดหรือก่อรูปนโยบาย
2. การนำนโยบายไปปฏิบัติ
3. การประเมินผลนโยบาย
4. การวิเคราะห์ผลย้อนกลับของนโยบาย
พัฒนาการของการศึกษานโยบายสาธารณะยุคขยายตัวคือข้อใด
- 1. เนื่องจากได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญขึ้นในกระบวนการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา
2. เนื่องจากในระหว่างทศวรรษ 1960 มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในหมู่ชาวอเมริกันเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น
ข้อใดเป็นตัวแบบการศึกษานโยบายสาธารณะ
- 1. กรอบแนวคิดของวิธีการศึกษาในแง่ทฤษฎีหรือตัวแบบของนโยบาย
2. กรอบแนวคิดของวิธีการศึกษาในแง่ขอบเขตของนโยบายสาธารณะ
3. กรอบแนวคิดของวิธีการศึกษาในแง่กระบวนการของนโยบาย
ข้อใดเป็นตัวแบบการศึกษานโยบายสาธารณะตามแนวรัฐศาสตร์
- การศึกษารัฐศาสตร์สมัยดั้งเดิม การศึกษารัฐศาสตร์สมัยใหม่
ข้อใดเป็นตัวแบบการศึกษานโยบายสาธารณะตามรัฐประศาสนศาสตร์
- 1. เป็นการศึกษาที่อยู่ในขอบข่ายหนึ่งของรัฐประศาสนศาสตร์ 2. ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ
3. การกำหนดนโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการอย่างหนึ่งของการบริหาร
4. โดยแท้ที่จริงแล้วเป็นการศึกษาถึงศาสตร์ว่าด้วยนโยบายสาธารณะ
ตัวแบบการศึกษาแนวบูรณาการเน้นการศึกษาอะไร
- ศึกษานโยบายสาธารณะอย่างครบวงจร

แนวคิดที่ต้องการแยกฝ่ายการเมืองออกจากฝ่ายบริหารเพราะเหตุใด
- 1. ความต้องการที่จะให้มีการควบคุมและถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน
2. แต่ละฝ่ายต่างมีความต้องการได้ตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
3. แต่ละฝ่ายมีระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งไม่เท่าเทียมกัน
4. ความต้องการที่จะประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน
5. การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่ายย่อมต้องการให้บรรลุผลสำเร็จหรือมีประสิทธิผล
สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ (ข้อใดไม่ใช่)
- 1. เป็นสิ่งที่อยู่รอบ ๆ นโยบายสาธารณะซึ่งมีผลหรือความสัมพันธ์
2. เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติและทางสังคม
3. เป็นเงื่อนไข หรือปัจจัย หรือตัวแปร
4. เป็นปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะทั้งในเชิงบวกและลบ
ความสำคัญของการศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ (ข้อใดไม่ใช่)
- 1. ช่วยกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของประเทศให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
2. ช่วยกำหนดกลยุทธ์ของประเทศให้นำไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
3. ช่วยตัดสินเกี่ยวกับนโยบายได้ถูกต้อง
4. ช่วยปรับตัวแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
ข้อใดคือความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
- 1. การเมืองกับการบริหาร
2. การเมืองกับนโยบายสาธารณะ
3. การบริหารกันนโยบายสาธารณะ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในระบบการเมือง (ข้อใดไม่ใช่)
- 1. ปัจจัยด้านสถาบันทางการเมือง
2. ปัจจัยด้านกระบวนการทางการเมือง
3. ปัจจัยด้านพฤติกรรมทางการเมือง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ ดันน์ คือปัจจัยในข้อใด
- ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของนโยบาย
นโยบายรับประกันสุขภาพเป็นองค์ประกอบใดในระบบนโยบายสาธารณะของ เดวิด อิสตัน
- ปัจจัยนำออก
ภาวะว่างงานเป็นปัจจัยในด้านใด
- ปัจจัยด้านสังคม
รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนส่งเสริมความเสมอภาคทั้งชายและหญิง ฯ คือมาตราใดในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
- มาตรา 80
กระบวนการนโยบายสาธารณะ (ข้อใดไม่ใช่)
- 1. ขั้นก่อตัวของนโยบาย
2. ขั้นตระเตรียมข้อเสนอร่างนโยบาย
3. ขั้นกำหนดเป็นนโยบาย
4. ขั้นนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
5. ขั้นประเมินผลนโยบาย
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในป
โดย: [0 3] ( IP )

--------------------------------------------------------------------------------
ความคิดเห็นที่ 4
ระเทศ การป้องกันการทุจริต คอรัปชั่นเกี่ยวข้องกับปัญหาใด
- การจัดระเบียบกฎเกณฑ์

ราชการเป็นใหญ่มีความหมายตรงกับข้อใด
-
การให้ความสำคัญกับกฎหมายของรัฐคือข้อใด
-
สภาคองเกรส ข้าราชการ นักธุรกิจ สามอย่างนี้เรียกว่าอะไร
- หน่วยงานย่อยของรัฐบาล
ใครเป็นผู้มีส่วนร่วมขั้นกำหนดนโยบายอย่างเป็นทางการ
- ศาล
ใครเป็นผู้มีส่วนร่วมขั้นกำหนดนโยบายอย่างไม่เป็นทางการ
- กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง ปัจเจกเอกชน
ตัวแบบสถาบันเน้นความสำคัญอะไร
- เน้นกิจกรรมของสถาบันและองค์การต่าง ๆ ของรัฐ
นโยบายมักมีลักษณะของการผูกขาดบังคับเป็นบทบาทของระดับใด
- สถาบันองค์การต่าง ๆ ของรัฐ
นโยบายการจัดระเบียบกฎเกณฑ์กำหนดโดยหน่วยงานใด
- ระดับกลางหรือระดับล่างที่เป็นระบบย่อย ๆ
นโยบายสาธารณะที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นนโยบายสาธารณะแบบใด
- แบบเพิ่มส่วน
ข้อใดเป็นความหมายของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของ แวน มีเตอร์ และแวน ฮอร์น
- การดำเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมุ่งที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จโดยตรงตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ได้ตัดสินกระทำไว้ก่อนหน้านี้นั้นแล้ว
นโยบายสาธารณะที่ดีของซาบาเตียร์และแมสมาเนียน (ข้อใดไม่ใช่)
- 1. สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง
2. มีทฤษฎีและหลักวิชาการอ้างอิง
3. มีการปฏิบัติไม่ยุ่งยากหรือไม่สลับซับซ้อน
4. มีการระบุขนาดและลักษณะของกลุ่มเป้าหมายชัดเจนว่าเป็นใคร มีแหล่งอาศัยอยู่ที่ไหน
5. มีลักษณะโครงสร้างการบริหารนโยบายและแผนที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงโครงสร้าง
6. มีการกำหนดข้อผูกพันในการสนับสนุนด้านต่าง ๆ
7. มีการกำหนดแบบแผนการตัดสินใจไว้ชัดเจน
8. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการตรวจและประเมินการปฏิบัติ
ข้อใดเป็นหารพิจารณาความสำเร็จหรือล้มเหลวในมุมกว้าง
- 1. พิจารณาที่ขั้นการนำไปปฏิบัติ
2. พิจารณาที่ตัวนโยบายและแผน
3.พิจารณาที่การตัดสินใจเชิงคุณค่าหรือการตัดสินเชิงจริยธรรมของสังคม
ข่าวสารนโยบายที่ระบุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายคือปัจจัยใด
- ปัจจัยด้านข้อความนโยบาย
ตัวแปรของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของ แวน มีเตอร์ และแวน ฮอร์น (ข้อใดไม่ใช่)
- 1. ต้องระบุวัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย
2. ต้องกำหนดทรัพยากรสนับสนุนนโยบาย
3. การสื่อสารนโยบายเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันของกลไกการขับเคลื่อนต่าง ๆ ชัดเจน
4. ต้องกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบนโยบายและแผนไปปฏิบัติตามความสาสารถและชำนาญชัดเจน

ตัวแบบกระบวนการสาธารณะไปปฏิบัติของ ซาบาเตียร์และแมสมาเนียน (ข้อใดไม่ใช่)
- 1. ความสามารถแก้ไขปัญหาได้ของสาระนโยบาย
2. ลักษณะโครงสร้างการนะนโยบายไปปฏิบัติที่นโยบายกำหนด
3. ตัวแปรที่มิใช่เนื้อหาสาระของนโยบาย
4. ขั้นตอนในกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ข้อใดคือตัวแปรที่ไม่ใช่เนื้อหาสาระของนโยบาย
- 1. เงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี
2. การสื่อสารมวลชนเพื่อพัฒนาความเข้าใจปัญหานโยบาย
3. การสนับสนุนสาธารณะ
4. เจตคติต่อนโยบายของกลุ่มผู้เลือกตั้ง
การป้องกันอาชญากรรมเป็นกลยุทธ์แบบใด
- กลยุทธ์การให้ข้อมูลข่าวสาร
การลงโทษเป็นกลยุทธ์แบบใด
- กลยุทธ์การกำกับควบคุม
กลยุทธ์การนำนโยบายการกระจายอำนาจไปปฏิบัติ (ข้อใดไม่ใช่)
- 1. การกำหนดขอบข่ายความประสงค์ของการกระจายอำนาจ
2. การประเมินศักยภาพของภูมิภาคและท้องถิ่น
3. การแสวงหาการสนับสนุนทางการเมือง
4. การประเมินความสามารถด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลาง
ข้อใดคือกลไกการนำนโยบายไปปฏิบัติระดับจุลภาค
- องค์การภาครัฐหรือหน่วยงานต่าง ๆ
ข้อใดคือความสำคัญการนำนโยบายไปปฏิบัติหน่วยงานเดียว
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การพัฒนา
การนำนโยบายไปปฏิบัติองค์การเดียวสามารถนำหลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามนโยบายข้อใด
- RMB
ข้อใดเป็นแนวทางการป้องกันการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติหลายหน่วยงาน
-
ข้อใดคือความหมายของการกำกับ ตรวจสอบนโยบายสาธารณะและแผนในความหมายแนวกว้างของดันน์
- มองการกำกับนโยบายจากกรอบการวิเคราะห์นโยบาย ซึ่งพิจารณาการกำกับนโยบายในลักษณะการกำกับผลลัพธ์นโยบาย
ข้อใดคือความหมายของการกำกับ ตรวจสอบนโยบายสาธารณะและแผนในความหมายแนวลึก
- มองการกำกับนโยบายลงลึกไปถึงขั้นปฏิบัติการของแผนงานหรือโครงการทีรองรับนโยบาย
ความสำคัญการกำกับตรวจสอบนโยบาย (ข้อใดไม่ใช่)
- 1. การบังคับให้ยอมตาม
2. วางแนวทางการตรวจสอบ
3. การบันทึกและรายงานระบบบัญชีสังคม
4. การอธิบายเหตุผล
แนวทางการวิเคราะห์รายงานข้อมูลระบบบัญชีสังคมเป็นแนวทางการตรวจสอบนโยบายสาธารณะแบบใด
- แนวทางการกำกับตรวจสอบผลลัพธ์นโยบาย
โดย: [0 3] ( IP )

--------------------------------------------------------------------------------
ความคิดเห็นที่ 5
และแผน
ข้อใดคือข้อจำกัดของการทดลองทางสังคม
- ต้องใช้กลุ่มเป้าหมายทางสังคมเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อการทดลอง

ข้อใดเป็นปัญหาเกี่ยวกับสถานะของนโยบาย
- 1. หากต้องการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่มีขอบเขตกว้าง
2. หากมีการกำหนดมาตรฐาน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์คลุมเครือไม่ชัดเจน
3. หากมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายมาสอดคล้องกับสภาพปัญหา
4. หากมิได้กำหนดโครงสร้างการบริหารนโยบายไว้ชัดเจน
ข้อใดคือความสำคัญของการประเมินนโยบายสาธารณะ
- มีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงเพียงไร มีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นอย่างไร
มีการเบี่ยงเบนไปจากนโยบายที่วางไว้ตั้งแต่ตันหรือไม่
ข้อใดคือความสำคัญการวิเคราะห์ประเมินผลนโยบายสาธารณะระดับจุลภาค
-
เกณฑ์ในการประเมินผลนโยบายสาธารณะของดันน์ (ข้อใดไม่ใช่)
- 1.ประสิทธิภาพ 2. ประสิทธิภาพ 3. ความพอเพียง 4. ความเป็นธรรม 5. ความตอบสนองความต้องการ 6. ความเหมาะสม
การประเมินผลแบบเทียม (ข้อใดไม่ใช่)
- 1. การทำบัญชีระบบสังคม 2. การทดลองทางสังคม 3. การตรวจสอบสังคม 4. การวิจัยสะสมสังคม
การประเมินผลเชิงตัดสินใจ
- 1. การมาใช้ข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือใช้ไม่สมบูรณ์เต็มที่
2. เป้าหมายการปฏิบัติงานไม่แน่ชัด
3. วัตถุประสงค์ขัดแย้งกัน
ข้อใดคือผลที่ตามมาของปัญหาความไม่แน่ชัดของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายสาธารณะ
- 1.ปัญหาการไม่ทราบขอบเขตและความครอบคลุมของนโยบาย
2.ปัญหาการไม่ทราบโอกาสที่จะบรรลุผลสำเร็จของนโยบาย
3.ปัญหานโยบายซ้ำซ้อนกัน
ปัญหาอื่นของนโยบายสาธารณะคือข้อใด
- 1.ปัญหาเรื่องข้อมูลข่าวสารในการประเมินผลนโยบาย
2.ปัญหาการใช้เทคนิคในหารประเมินผลนโยบาย
3. ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะของนโยบาย
4.ปัญหาเรื่องระยะเวลาในหารประเมินผลนโยบาย
สาเหตุการปรับปรุงนโยบายสาธารณะ (ข้อใดไม่ใช่)
- 1.นโยบายสาธารณะถูกกำหนดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและของประเทศ
2. นโยบายสาธารณะนั้นส่วนใหญ่จะถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางหรือเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
3. ถ้าพิจารณาในตัวนโยบายสาธารณะเอง
ข้อใดคือการก่อตัวนโยบายสาธารณะของไทย
- 1. การปะทุของปัญหาสาธารณะที่ประชาชนเห็นพ้องต้องกัน
2. โอกาสที่เปิดให้เมื่อค้นพบทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำนวนมากและมีขนาดใหญ่ กว้างขวาง
3. การได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศในยุคสงครามเย็น
ข้อใดคือวงจรและตัวแบบนโยบายสาธารณะของไทย
- มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรบ่อยครั้ง ทำให้การเมืองไม่มั่นคง ไม่ต่อเนื่อง
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะของไทย (ข้อใดไม่ใช่)
- ระดับล่าง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาล
ระดับชาติ ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
กลุ่มผลักดันสื่อมวลชนหรือแม้แต่ผู้เสนอกระทู้ใน Internet
ปัญหาองค์กรและผู้เกี่ยวข้องในการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (ข้อใดไม่ใช่)
- 1.ความชัดเจนของนโยบาย 2. ความสอดคล้องต้องกันในเป้าหมายของนโยบาย
3.ความเข้าใจในนโยบายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 4. ความร่วมมือและความจริงใจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (ข้อใดไม่ใช่)
- 1.สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน 2. ปัจจัยด้านเวลาและทัพยากร 3. นโยบายที่มีพื้นฐานอยู่บนทฤษฎีหลักสมเหตุและผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ 4. ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
PPIP
- P นโยบาย P แผนงาน I แปลงนโยบาย P กระบวนการ
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับแผนแบ่งออกได้กี่ลักษณะ
- 1. ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ นโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ
2. ความสัมพันธ์ในแนวดิ่งหรือแนวตั้ง
3. ความสัมพันธ์ในแนวราบ
4. การเชื่อมโยงระหว่างนโยบายสาธารณะและการวางแผน
Adaptivizing Planning หมายถึงข้อใด
- การวางแผนโดยมุ่งการปรับตัวขององค์การ
ทัศนะการวางแผนของ Ackoff (ข้อใดไม่ใช่)
- 1.การออกแบบสิ่งพึงประสงค์ในอนาคต
2. เป็นเครื่องมือของผู้บริหารที่วิวิสัยทัศน์
3. กระบวนการตัดสินใจ
ความจำเป็นในการวางแผน (ข้อใดไม่ใช่)
- 1.เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้รับผิดชอบเข้าสู่ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่
2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงและอภิปรายเกี่ยวกับทางเลือกที่ควรจะทำ
3. เพื่อนำเสนอแนวทางปฏิบัติหรือชุดของการกระทำที่เฉพาะเจาะจง
4. เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของการจัดสรรงบประมาณ
องค์ประกอบของแผนส่วนที่สำคัญที่สุด
- วัตถุประสงค์
โครงสร้างเขื่อนน้ำโจนเป็นประเภทใดของนิวแมน
- แผนใช้ครั้งเดียว
แผนกายภาพคืออะไร
- แผนการใช้ที่ดิน
ข้อใดคือขั้นสุดท้ายของการวางแผนการทดสอบปรับปรุงแผน
- การปรับปรุงเพื่ออนุมัติแผน
ทฤษฎีใดที
โดย: [0 3] ( IP )

--------------------------------------------------------------------------------
ความคิดเห็นที่ 6
่ประเทศส่วนมากในปัจจุบันใช้ในการพัฒนาประเทศ
- แบบผสมผสาน
การพัฒนาเศรษฐกิจเน้นบทบาทของรัฐเป็นการพัฒนาแบบใด
- แบบสังคมนิยม
แนวคิดที่ว่ารัฐควรมีบทบาทเพื่อป้องกันการผูกขาดและช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาสทางเศรษฐกิจเป็นแนวคิดแบบใด
- แบบผสม
ข้อใดคือความหมายของการวางแผนพัฒนาของไบรอันท์และหลุยจีไวท์
- 1.การเพิ่มความสามารถ 2. การสร้างความเป็นธรรม 3. การสร้างพลังอำนาจ 4. การสร้างเสถียรภาพ


ข้อใดคือวิวัฒนาการของการวางแผนพัฒนาในประเทศไทย
- การนำความรู้เกี่ยวกับแผนมาใช้ในการพัฒนาประเทศเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
การพัฒนาเศรษฐกิจที่จำกัดด้านทรัพยากรเป็นแบบใด
- แบบไม่สมดุล
วิธีการวางแผนพัฒนาสังคม (ข้อใดไม่ใช่)
-
SWOT O หมายถึงอะไร
- S จุดแข็ง W จุดอ่อน O โอกาส T อุปสรรค
ความสำคัญการวางแผนยุทธศาสตร์ (ข้อใดไม่ใช่)
1.กำหนดทิศทางขององค์การ 2. สร้างความสอดคล้องในการปฏิบัติ 3. สร้างความพร้อมให้กับองค์การ
4. สร้างประสิทธิภาพในการให้บริการ
STEPI I หมายถึงอะไร
- S สังคม T เทคโนโลยี E เศรษฐกิจ P การเมือง I จากต่างประเทศ
FORECAST C หมายถึงอะไร
- F อนาคต O โอกาส R การวิจัย E ผล C เหตุ A สมมติฐาน S วิธีการทางวิทยาศาสตร์ T เทคโนโลยี
ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการพยากรณ์
- การกำหนดวัตถุประสงค์ของการพยากรณ์
การพยากรณ์เชิงคุณภาพ (ข้อใดไม่ใช่)
- 1.เทคนิคเดลฟี 2.เทคนิคการพยากรณ์โดยการวิจัยตลาด 3.เทคนิคนอมินัลกรุ๊ป
4.เทคนิคการพยากรณ์เชิงคุณภาพแบบอื่น ๆ เช่นเทคนิคการพยากรณ์แบบรากหญ้า เทคนิคการพยากรณ์โดยอาศัยข้อมูลในอดีต
การพยากรณ์โดยการวิเคราะห์แบบอนุกรมเวลา (ข้อใดไม่ใช่)
- 1.แนวโน้มคงที่ 2. การเปลี่ยนแปลงตามฤดูการ 3. การเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักร 4. การเปลี่ยนแปลงผิดปกติ
การพยากรณ์โดยการใช้แบบของมาร์คอฟ
- เป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่นำมาใช้ในหารวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวแปรเพื่อพยากรณ์พฤติกรรมในอนาคตของตัวแปรนั้น ๆ
ลักษณะของโครงการ (ข้อใดไม่ใช่)
- 1.มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 2. มีความเป็นอิสระในการดำเนินการ 3.มีขอบเขตการดำเนินงานที่แน่นอน ชัดเจน
4. มีระยะเวลาที่แน่นอนชัดเจน 5. มีกำหนดการที่แน่นอน

SMART M หมายถึงข้อใด
-S ความเฉพาะเจาะจง M สามารถวัดได้ A สามารถทำสำเร็จได้ R มีเหตุผล T ระบุระยะเวลา
สภาพแวดล้อมในการบริหารโครงการ (ข้อใดไม่ใช่)
- 1.ความสลับซับซ้อน 2. ความสมบูรณ์ 3. การแข่งขัน 4. ความต้องการของลูกค้า

กระบวนการบริหารโครงการของ Martin (ข้อใดไม่ใช่)
- หาความต้องการผู้รับบริการ ประชาสัมพันธ์ผู้รับบริการ การวางแผนโครงการ การอำนวยการโครงการ
การดำเนินการโครงการ การประเมินผลโครงการ การปรับปรุงโครงการ การรายงานโครงการ
การเขียนรูปแบบโครงการคือรูปแบบใด
- การเขียนโครงการแบบพรรณนา และ แบบตารางสมเหตุสมผล
มูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจแบบใด
- อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน
ผู้จัดการโครงการแบบใดมีอำนาจน้อยที่สุด
- ผู้จัดการโครงการในฐานะผู้เร่งรัดโครงการ
ข้อใดคือประเภทของการระเมินโครงการ
- การประเมินเพื่อการปรับปรุงและการประเมินผลรวมสรุป
EVALUTION ทุกส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมคือตัวย่อใด
- E จริยธรรม V ปราศจากอคติค่านิยม A ชื่นชม L มีเหตุผล U เข้าใจได้ง่าย T ความโปร่งใส I สหวิชา
O ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม N กำหนดตัวชี้วัด
ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกการประเมินความสำเร็จของแผนและโครงการ
- เน้นการประเมินผลความพยายาม
CIPP C มีความหมายตรงกับข้อใด
- C ประเมินสภาวะแวดล้อม I ประเมินปัจจัยนำเข้า P ประเมินกระบวนการ P ประเมินผลผลิต
การเลือกประเมินเฉพาะส่วนดีเป็นการประเมินแบบใด
- แบบตบตา
ข้อใดคือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินผลสำเร็จของแผนและโครงการ
- 1.การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการ
2. ความเป็นวิชาชีพของผู้ประเมิน
3. ประสิทธิผลของการขัดการ
4. ข้อจำกัดเกี่ยวกับทรัพยากร
5. อำนาจที่ได้รับตามกฎหมาย
การระบุความหมายและขอบเขตของประเด็นปัญหาให้แน่ชัดเป็นวิธีการวิเคราะห์ของการประเมินผลแผนและโครงการเชิงตรรกะตามข้อใด
- วิธีการวิเคราะห์คำถามย่อย
ข้อใดเป็นเทคนิคการประเมินผลแบบเทียม
- เทคนิคการทำบัญชีระบบสังคม และ เทคนิคการทดลองทางสังคม
ข้อใดเป็นเทคนิคการประเมินผลแบบตัดสินใจ
- เทคนิคการระดมสมอง และ เทคนิคการประเมินผลแบบรวมหมด
ข้อใดเป็นปัญหาการแบ่งโครงสร้างหน้าที่ราชการไทยแบบแยกส่วน
- 1. การขาดการบูรณาการแผนงานและโครงการของระบบราชการหรือส่วนราชการในระดับต่าง ๆ อย่างแท้จริง
2. หน่วยงานด้านแผนและโครงการไม่สามารถแสดงบทบาทและทำหน้าที่ในการบูรณาการ
3. การขาดควา
โดย: [0 3] ( IP )

--------------------------------------------------------------------------------
ความคิดเห็นที่ 7
มร่วมมือและสนับสนุนระหว่างส่วนกลาง
4. การขาดระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานอย่างเป็นระบบ
การประสานงานของข้าราชการ (ข้อใดไม่ใช่)
- 1. การประสานงานระหว่างหน่วยงานกลาง
2. การประสานงานระหว่างหน่วยงานกลางกับกระทรวง ทบวง กรม
3. การประสานงานระหว่างกระทรวงกับกรม และกรมในกระทรวงเดียวกัน
4. การประสานงานระหว่างกระทรวง และระหว่างกรมต่าง ๆ
ข้อใดเป็นปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะของนโยบาย
- 1. ขนาดหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามแผนงานและโครงการ
2. ระดับความเห็นพ้องต้องกันในวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการ
3. ผละกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากนโยบาย
4. ระดับความสอดคล้องระหว่างนโยบายกับค่านิยม 5. ความชัดเจนของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมาจากการปฏิบัติตามนโยบาย
พระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ให้ความสำคัญกับข้อใด
-
การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ (ข้อใดไม่ใช่)
- 1.เป็นแนวทางหรือเทคนิคการบริหารตามแนวคิดหารบริหารแนวใหม่
2. เป็นวิธีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลกสนปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
3. ปรับปรุงผลการดำเนินงานขององค์กรที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม
4. เพื่อให้ระบบและวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ความหมายของสารสนเทศ (ข้อใดไม่ใช่)
- ข้อมูล ประมวลผล สารสนเทศ
ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ (ข้อใดไม่ใช่)
- ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
1. อุปกรณ์รับข้อมูล
2. หน่วยประมวลผลกลาง
3. หน่วยความจำ
4. อุปกรณ์แสดงผล
ข้อใดเป็นประโยชน์ของระบบสารสนเทศต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ
- 1.ช่วยวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
2. ช่วยระบุและการเลือกหัวข้อปัญหา
3. ช่วยวิเคราะห์ทางเลือก
4. ช่วยในการอนุมัติทางเลือกและการกำหนดทรัพยากร
5. ช่วยกำหนดแผนงาน
6. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผน
7. ช่วยควบคุมการปฏิบัติการ
8. สนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
9. ช่วยในการประเมินและทบทวนนโยบาย
การพัฒนาระบบสารสนเทศเมื่อวิเคราะห์ความต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไร
- การออกแบบระบบ
Web site ศูนย์กลางการเรียนรู้แห่งชาติคือข้อใด
- http://tkc.go.th
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้คืออะไร
- ระบบเศรษฐกิจใหม่
ฟร้อนโปรแกรมหมายถึงข้อใด
 124.120.200.xx   
liver_srd242   #255 Posted : 08-04-2011 18:01:18
Guest
http://www.ipthailand.go.th
กรมทรัพย์เปิดสอบนักวิชาการพานิชย์ปฏิบัติการ
 124.120.200.xx   
liver_srd242   #256 Posted : 08-04-2011 18:16:44
Guest
กลยุทธ์ เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณ ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในความหมายของศิลป์และศาสตร์เกี่ยวกับยุทธการทางทหารซึ่งคำศัพท์ ?กลยุทธ์? หรือ ?Strategy? นั้นมาจากคำสองคำรวมกันคือ ?Stratos? ซึ่งหมายถึง ? กองทัพ? และ ? Legei? ซึ่งหมายถึง ? การนำหรือผู้นำ? กล่าวอีกนัยหนึ่ง กลยุทธ์ หมายถึง เรื่องของการวางแผนยุทธศาสตร์บัญชาการรบเพื่อนำกองทัพเข้ารุกศัตรูเพื่อชัยชนะ โดยการใช้สรรพกำลังและเทคนิควิธีอันชาญฉลาดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง ต่อมานี้ได้ถูกนำมาใช้ในการวางแผนบริหารองค์การ โดยหมายถึงวิธีการที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

การวางแผนกลยุทธ์ได้มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแผนที่ช่วยให้ผู้นำสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ด้วยวิธีการกำหนดทิศทางอย่างรู้เท่าทันล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อจำกัดหรืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ การวางแผนกลยุทธ์เป็นการวางแผนเพื่อสร่างอนาคตโดยให้ความสำคัญกับวิธีการที่จะทำให้หลุดพ้นจากสภาพปัญหาเดิมๆหรือสถานการณ์ที่อาจล้าหลัง โดยมองข้ามกิจกรรมรายละเอียดของงานประจำที่ทำอยู่ปิดสร้างภาพอนาคตที่ดีกว่า ที่เหมาะสมกว่า และที่เป็นไปอย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในอนาคต ทั้งนี้อาจด้วยวิธีการที่ประหยัดทรัพยากรมากที่สุด โดยอาศัยพื้นฐานความเข้าใจเหตุการณ์และความเป็นไปของสภาพแวดล้อมภายนอก จากการวิเคราะห์ว่าอะไรคือโอกาสและข้อจำกัดโดยการตรวจสอบทรัพยากรที่มีอยู่ว่ามีจุดอ่อนหรือจุดแข็งในด้านใด และอะไรบ้างซึ่งจากความสามารถรู้เขาคือรู้สภาพแวดล้อมภายนอก และรู้เราคือรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตน ผู้บริหารก็จะสามารถวางแผนกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับองค์การได้

ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์

กลยุทธ์ (Strategy) เป็นคำที่มีความหมายกว้างและมักจะใช้ในความหมายที่แตกต่างกันไป ตามวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่องค์การ การที่จะวางแผนกลยุทธ์ได้เหมาะสมจำเป็นที่จะต้องเข้าใจความหมายของคำว่าการวางแผนกลยุทธ์ให้ชัดเจน ซึ่งได้มีนักวิชาการนำเสนอความหมายไว้ต่างๆ ดังนี้

การวางแผนกลยุทธ์เป็นการะบวนการกำหนดเป้าหมายระยะยาวขององค์การ( Long Range Goals) การเลือกวิถีทาง (Means) เพื่อให้บรรลุจุดหมายนั้น

การวางแผนกลยุทธ์เป็นกระบวนการ 1) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2) ระบุธรรมชาติขององค์การ 3) กำหนดจุดหมายและ 4) จำแนก ประเมิน และเลือกแนวการปฏิบัติสำหรับองค์การ

การวางแผนกลยุทธ์เป็นแผนของผู้บริหารระดับสูง มีขอบเขตเวลาระยะยาวที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ ซึ่งเป็นแผนของผู้บริหารหรือแผนงานระดับล่าง ซึ่งมีขอบเขตเวลาสั้นกว่าแผนกลยุทธ์โดยทั่วไปแล้วจำแนกเป็นแผนระยะยาว ระยะปานกลาง และระยะสั้น ทรัพยากรและเทคโนโลยีกับกิจกรรมที่กำหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจงเท่านั้น

กล่าวโดยสรุป การวางแผนกลยุทธ์เป็นระบวนการปรับเปลี่ยนสมมติฐานพื้นฐาน และจัดการใหม่เกี่ยวกับภาพหรือทัศนะของเราที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม กล่าวคือการวางแผนกลยุทธ์ เป็นการวางแผนที่ให้ความสำคัญกับการมองไปสู่อนาคตภายใต้การพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการใช้ความสามารถขององค์การ เพื่อระดมทรัพยากรมาใช้และการพิจารณาถึงทางเลือกต่างๆอย่างรอบคอบและชัดเจนว่าจะสามารถนำองค์การไปสู่ภารกิจและเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนั้นการวางแผนกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทุกปัจจัยที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและที่จะมีผลกระทบต่อองค์การทั้งในแง่โอกาสและอุปสรรคเพื่อจะบอกถึงทิศทางที่องค์การกำหนดขึ้นอย่างชัดเจนเพื่อการปฏิบัติในอนาคต

ลักษณะพื้นฐานของแผนกลยุทธ์

การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) นั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นคำที่ใกล้เคียงกับคำที่นิยมใช้กันมานานอีก 2 คำ คือการวางแผนกิจการ(Corporate Planning) และนโยบายธุรกิจ (Business Policy) ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์นับว่าเป็นภารกิจด้านการวางแผนของผู้บริหารระดับสูงสุด โดยจะมีขอบเขตการวางแผนที่ครอบคลุมตลอดทั่วทั้งองค์การ และเชื่อมโยงไปถึงสภาพแวดล้อมภายนอกอีกด้วย ลักษณะของ ?การวางแผนกลยุทธ์? เป็นงานของผู้บริหารระกับสูงที่มีการวางแผนเชิงรวมเพื่ออนาคตในระยะยาว และเป็นการวางแผนให้กับองค์การปรับตัวได้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อการบริหารที่สามารถนำองค์การให้สำเร็จผลในทางต่างๆ

ลักษณะของการวางแผนกลยุทธ์(Strategic Planning) มีวิวัฒนาการพื้นฐานมาจากวิเคราะห์หลายด้านที่เกี่ยวข้องกับข้อได้เปรียบ (Advantages) ภัยคุกคาม (Threats) ที่เกิดจากสภาวะกดดันของสิ่งแวดล้อม พลังสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ (Environment Forces) ความต้องการของผู้รับบริการ (Customer Demands) รวมถึงสิ่งชี้วัด (Indictors) และวิธีการ (Ways) ตรวจสอบความสำเร็จของจุดมุ่งหมายขององค์การ ดัง

thanawat VIP11:
liver_srd242   #261 Posted : 08-04-2011 19:29:57
Guest
เหลือเวลาอ่านหนังสือ ประมาณ 15 เดือนครับ
ขอให้ตั้งใจในการสอบ อ่านตามเนื้อหาที่ประกาศ
และพยายามเน้นเกี่ยวกับ นโยบายและแผน
เพราะรอบที่คนผ่านน้อยไม่ได้ตรงส่วนนี้เยอะ และ
จำศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษให้แม่น น่าจะมีออกสอบ
ส่วนข้อสอบเกี่ยวกับ พรบ. น่าจะได้กันทุกคน
น่าจะตัดสินว่าผ่าน หรือไม่ผ่านตรง นโยบายและแผน
 124.120.200.xx   
liver_srd242   #262 Posted : 08-04-2011 19:30:44
Guest
แก้ไข ครับ 15 วัน
 124.120.200.xx   
liver_srd242   #263 Posted : 08-04-2011 19:35:34
Guest
และให้อ่านตรงส่วน
นโยบายของรัฐบาลอภิสิทธิ์ที่แถลงเมื่อ
เป็นรัฐบาล นโยบายเร่งด่วน นโยบายปกติ
นโยบายประชาวิวัฒน์
สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 10 และ 11
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของรัฐบาล
 124.120.200.xx   
liver_srd242   #264 Posted : 08-04-2011 19:46:30
Guest
ปี 52 สมัครสอบเกือบ 40000 คน ผ่าน 1847 บรรจุล่าสุดตามตำแหน่งนักวิเคราะห์ 598 ถึงวันนี้ บัญชีหมดอายุ 25/05/2554
ส่วนประเมินตำแหน่งอื่นบรรจุไปแล้วประมาณ 400-500 คน ครับ เช่น นักวิชาการแรงงาน นักวิชาการสรรพากร นักวิชาการพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา เป็นต้น
ปี 54 สมัครสอบ 12288 คน สอบผ่านเท่ากับเท่าใด ถ้าเทียบตามเปอร์เซ็นต์กับปี 52
ก็น่าจะสอบผ่านประมาณ 600 คน
หรืออาจจะ 601-1000 คน จากการวิเคราะห์ครับ
ถ้าผ่านตามนี้โอกาสบรรจุก็น่าจะเกือบทุกคนภายใน 2 ปี
ดังนั้นขอให้ทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อม
1 คะแนนก็สำคัญ
หรือให้ผ่านขั้นต่ำ 60 %
เอาใจช่วยทุกท่านครับ
 124.120.200.xx   
liver_srd242   #265 Posted : 08-04-2011 19:58:30
Guest
ข้อมูลที่ผมให้เป็นแนวทางในการอ่าน
แต่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านว่า
จะอ่าน หรือเตรียมตัวในการสอบ
ความรู้ ความสามารถ พรสวรรค์แต่ละท่าน
ไม่เหมือนกัน แต่เวลา โอกาส จุดเริ่มต้น
เท่าเทียมกัน แต่ลำดับการเข้าเส้นชัย
ไม่เหมือนกัน เมื่อถึงเวลาบรรจุ ครอบครัวท่าน
พ่อ แม่ ญาติพี่น้องจะภูมิใจ
 124.120.200.xx   
liver_srd242   #266 Posted : 08-04-2011 20:09:35
Guest
ตามนั้นครับ
 124.120.200.xx   
1   #267 Posted : 08-04-2011 20:23:49
Guest

 182.232.20.xx   
o   #268 Posted : 09-04-2011 01:12:51
Guest
...................
 110.49.78.xx   
แสน ราชสีห์   #269 Posted : 09-04-2011 03:04:43
Guest
ขอขอบคุณท่าน liver_srd242 ขอให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานครับ
 125.24.175.xx   
liver_srd242   #270 Posted : 09-04-2011 10:14:14
Guest
เหลือ 14 วัน
 182.232.54.xx   
shenea   #271 Posted : 09-04-2011 10:26:29
Guest
   
จากเนื้อหาการสอบ ไม่ทราบว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ อ่านแค่ฉบับที่ 10 กับ 11 หรืออ่านทั้ง 11 แผนหรอคะ
 223.205.93.xx   
liver_srd242   #272 Posted : 09-04-2011 11:24:17
Guest
ตามประกาศ แผน 10 กับ 11 แผน 1-9 น่าจะไม่ออก แต่ถ้ารู้ใจความสำคัญของแผน ก็ดีแต่ให้เน้น 10-11 ดูทิศทาง วิสัยทัศน์ หลักการ และพันธกิจของแผน
 49.229.136.xx   
liver_srd242   #273 Posted : 09-04-2011 13:44:37
Guest
1.แผน11 เริ่มปีใด
2.หลักการแผน 11และ 10 คือ
3.วิสัยทัศน์ แผน 10 และ 11 คือ
4.วันแถลงนโยบายเมื่อใด
5.หลักการของปรัญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ
6.นโยายรัฐบาลชุดปัจจุบันมีกี่ปี
7.นโยบาลรัฐบาลมีกี่ช่วง
8.นโยายเร่งด่วนของรัฐบาลในปีแรกมีอะไรบ้าง
9.อสร และ อสม คือ
10.นโยบาลเรียนฟรี 15 ปี คือ
11.นโยบายประชาวิวัฒน์ 9 ข้อมีอะไรบ้าง
12.นโยบาลรัฐบาล 3 ปี แบ่งได้กี่ด้าน
13.การประชุมผู้นำอาเซียนที่ไทยเป็นครั้งที่
14.สถานีอนามัยเปลี่ยนชื่อเป็นอะไร
15.พลังงานทดแทนมีอะไรบ้าง
16.แผน 10 ประกาศใช้
17.แผน10 เป็นแผนระยะใด
18.แผน 10 มุ่งเน้นเรื่องใด ยึดแนวทางใด เริ่มใช้ใครเป็นนายก
19.แผน 10 โรคที่ป้องกัน 5 อันดับแรกคือ
 182.232.63.xx   
liver_srd242   #274 Posted : 09-04-2011 14:22:05
Guest
1.การบริหารราชการแผ่นดินแบบรวมอำนาจคือ แบบกระจายอำนาจคือ แบบแบ่งอำนาจคือ
2.การบริหารราชการแผ่นดินมีกี่แบบอะไรบ้าง
3.การจัดตั้ง การยุบ การรวมส่วนราชการ ให้ตราเป็น แต่ถัาไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการให้ตราเป็น
4.การตั้งจังหวัดให้ตราเป็น
5.การแบ่งส่วนราชการภายในกรมออกเป็นสำนัก กอง ให้ตราเป็น
6.การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรมให้ตราเป็น
7.หน่วยงานใดเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการระดับกรม
8.กธจ.คือ
9.การแบ่งกรมมีส่วนราชการอย่างไร
10.ส่วนราชการในกระทรวงแบ่งแบบใด
11.เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รอง ผู้ช่วย เป็นข้าราชการประเภท
12.รอง และผู้ช่วยเลขาธิการนายกเป็นข้าราชการประเภท
13.ข้อแตกต่างระหว่างรักษาราชการแทนกับปฏิบัติราชการคือ
14.กพร.มีอำนาจอะไรบ้าง
15.การแต่งตั้งข้าราชการสูงเป็นอำนาจของใคร
16.การตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอให้ทำเป็น
17.คณะกรมการจังหวัดทำหน้าที่อะไร
 49.230.128.xx   
นายไม่แน่นอน   #275 Posted : 09-04-2011 15:02:09
Guest
ถึง...liver-srd242

ที่บอกปี 52 สมัครสอบ 40000 คน เฉพาะนักวิเคราะห์ ตำแหน่งเดียวหรือครับ หรือรวมตำแหน่งอื่นด้วย

ถ้านักวิเคราะห์ตำแหน่งเดียว ทำไมปีนี้คนสมัครน้อยลงไม่ถึงครึ่งละครับ...

รบกวนคุณ liver ช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยครับ...ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 180.183.69.xx   
liver_srd242   #276 Posted : 09-04-2011 15:26:43
Guest
ตำแหน่งนักวิเคราะห์ ปี 52 รับทุกสาขาวิชา แต่ปี 54 รับบางสาขาเช่น รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ และบางท่านสมัครตำแหน่งนักทรัพย์ได้ ทำให้ยอดสมัครจึงน้อยกว่าปี 52 เกือบ 3 เท่าครับ
 119.31.15.xx   
2211   #277 Posted : 09-04-2011 17:26:20
Guest
   
คุณ liver_srd242 รบกวนขอแนวข้อสอบด้วยได้ไหมค่ะ
คือส่วนตัวตอนนี้ไม่มีเอกสารใดๆๆ เลย (คิดแล้วปวดหัวไม่มีจะอ่าน)
รบกวนส่งเข้าเมลล์นี้ให้ด้วยจะได้ไหมค่ะ...
buathong11@hotmail.com... ขอบคุณมากค่ะ
 202.28.64.xx   
liver_srd242   #278 Posted : 09-04-2011 18:27:27
Guest
ตอบคุณ 2211
ผมมีข้อมูลเป็นเอกสาร ไม่มีข้อมูลในรูปไฟล์ครับ แนวข้อสอบลองเข้าไปใน WWW.ACTGROUP.COM เพราะจะมีบันทึกการติวปี 52 หรือหาข้อมูลทาง google ก็ได้ครับข้อมูลมีเยอะครับ ถ้าอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลหน้ารามมีหนังสือ และซีทแนวข้อสอบเยอะครับ ที่ ok ก็มี ชมรมนักวิชาการคุณภาพ กับกลุ่มนักวิชาการ ลองดูครับ ยังพอมีเวลาครับ หรืออยู่ต่างจังหวัดก็น่าจะสั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้
 49.229.154.xx   
ความหวัง   #279 Posted : 09-04-2011 21:03:42
Guest
   
ขอบคุณ ท่าน liver_srd242 เป็นอย่างมากครับ สำหรับคำแนะนำแนวการสอบ และแนวข้อสอบครับ
อยากให้ประเทศไทยมีคนอย่างนี้เยอะๆๆครับ ขอให้เจริญในหน้าที่การงานครับ
 192.55.18.xx   
liver_srd242   #280 Posted : 09-04-2011 22:32:45
Guest
การสอบ วันที่ 24/04/54 เวลา 09.00-11.00 น. ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ข้อสอบน่าจะ 100 ข้อ เวลาค่อนข้างน้อยเพราะข้อสอบของ กพ. ค่อนข้างยากต้องทำข้อสอบแข่งกับเวลา อย่างไรก็ทำให้ดีที่สุดครับ
 49.230.75.xx   

thanawat VIP11:
liver_srd242   #281 Posted : 10-04-2011 00:05:40
Guest
เหลืออีก ๑๓ ครับ
 49.230.81.xx   
hydejime   #282 Posted : 10-04-2011 08:58:01
Guest
   
ถึงคุณ liver_srd242 ข้อสอบเป็นตัวเลือก ก ข ค ง หรือมีทั้ง ก ข ค ง จ ละค่ะ
 202.28.45.xx   
liver_srd242   #283 Posted : 10-04-2011 09:23:42
Guest
ตอบคุณ hydejime
ข้อสอบเป็นตัวเลือก 4 ข้อ
1 2 3 4
เทียบปี 52 ครับ
 110.49.167.xx   
liver_srd242   #284 Posted : 10-04-2011 11:16:06
Guest
จำนวนคนที่สอบรอบปีนี้ น่าจะมีคนที่เคยสอบ ปี 52 มาแล้วเกิน 50 % และในจำนวนนั้นน่าจะมีคนที่เคยขื้นบัญชีปี 52 ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุด้วยส่วนหนึ่ง นะครับจากการวิเคราะห์ ถ้าเคยสอบปื 52 จะมีประสบการณ์ในการสอบมาแล้ว น่าจะได้เปรียบพอสมควร
 49.230.96.xx   
เอ็ม   #285 Posted : 10-04-2011 14:03:32
Guest
ตอนนี้คุณ liver_srd242 ทำงานอยู่ที่กรมไหนครับ พอบอกได้ไหม ผมขอยกย่องคุณครับ การตอบของคุณทำให้เพื่อนๆมีกำลังใจมากเลย
 118.173.230.xx   
เอ็ม   #286 Posted : 10-04-2011 14:06:39
Guest
ทุกคนไม่ต้องกังวลว่าจะมีคนสอบมากน้อยแค่ไหนครับ แค่พยายามแข่งกับตัวเองให้ผ่าน 60 ก็พอครับ เพราะมีโอกาสทั้งเรียกประเมินและบรรจุครับ แล้วเจอกันวันสอบคนครับ
 118.173.230.xx   
liver_srd242   #287 Posted : 10-04-2011 14:53:11
Guest
สปส.
 49.229.88.xx   
liver_srd242   #288 Posted : 10-04-2011 15:02:57
Guest
ใช่ครับ แข่งกับตัวเองเหมือน สอบภาค ก. กพ.
 49.229.78.xx   
hydejime   #289 Posted : 10-04-2011 15:38:27
Guest
   
ถึงคุณ..liver_srd242
ขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะ...
 202.28.45.xx   
liver_srd242   #290 Posted : 10-04-2011 16:06:48
Guest
ขอบคุณครับ
เพราะผมบรรจุเป็นข้าราชการจากบัญชีนักวิเคราะห์ปี 52 มาให้แนวทาง ประสบการณ์ อันน้อยนิด
ก็อยากให้ทุกท่านสอบผ่าน นักวิเคราะห์ปี 54 ครับ ผมก็ไม่ใช่คนเก่ง แต่มีความพยายาม และตั้งใจอ่านหนังสือ ขอให้ทุกท่านประสพผลสำเร็จครับ
 110.49.105.xx   
woonsen_srd211   #291 Posted : 10-04-2011 17:28:07
Guest
รบกวน คุณ liver_srd242 ส่งแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้ด้วยนะคะ ที่ woonsen24@gmail.com ขอบคุณมากค่ะ
 122.154.18.xx   
shiji   #292 Posted : 10-04-2011 19:35:58
Guest
อยากได้เนื้อหาของ คุณ liver_srd242
รบกวนส่งทางเมลล์ได้ป่าวครับ ถ้าได้ จะได้ทิ้งเมลล์ไว้ให้ครับ
 58.9.213.xx   
shiji   #293 Posted : 10-04-2011 19:59:37
Guest
shijimonja@hotmail.com อีเมลล์ครับ ขอบคุณครับ เนื้อหาแน่นมาก
ไงรบกวนส่งเนื้อหาด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆ
 58.9.213.xx   
2211   #294 Posted : 10-04-2011 20:30:47
Guest
   
ถึงคุณ liver_srd242 ที่เคารพ
ขอแนวทางการสอบ ข้อสอบเก่าด้วยค่ะ
คิดว่าสงสารกันเถอนะ buathong11@hotmailcom
 61.7.219.xx   
liver_srd242   #295 Posted : 10-04-2011 22:08:46
Guest
ตอบ คุณ 2211
ตอนนี้อ่านได้กี่เปอร์เซ็นต์ มีหนังสืออะไรบ้าง แนวข้อสอบเป็นแค่แนวทางในการอ่าน สำคัญให้อ่านเนื้อหาตามประกาศ ทำความเข้าใจ สรุปใจความสำคัญ พรบ. แถลงนโยบายรัฐบาล แผน 10 และ 11 ใน google มีครับและเน้นเรื่องนโยบายและแผนให้มากมากครับ และซื้อสรุปกับแนวข้อสอบสักชุดหนึ่งครับ
 110.49.169.xx   
cnp   #296 Posted : 10-04-2011 22:36:19
Guest
ขอแนวข้อสอบด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ piper1081009@hotmail.com
 180.180.221.xx   
liver_srd๒๔๒   #297 Posted : 11-04-2011 00:03:41
Guest
เหลือเวลา ๑๒ วันครับ
 49.229.253.xx   
liver_srd๒๔๒   #298 Posted : 11-04-2011 01:01:41
Guest
ผลสัมฤทธิ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ คือ
 49.230.103.xx   
liver_srd๒๔๒   #299 Posted : 11-04-2011 01:20:08
Guest
ดูความหมาย
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
กลยุทธ
กลวิธี
มนุษย์ทฤษฎี x y
พันธกิจ
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
แผนระยะสั้น
แผนระยะกลาง
แผนระยะยาว
 119.31.110.xx   
x   #300 Posted : 11-04-2011 09:53:54
Guest
รบกวนข้อแนวข้อสอบด้วยนะค่ะ glodenfish_mix@hotmail.comขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
 180.180.8.xx   

thanawat VIP11:
รบกวนด้วยครับ   #301 Posted : 11-04-2011 11:55:05
Guest
   
รบกวนขอด้วยคนครับผม
roomlong@hotmail.com
ขอบคุณมากๆ เลยครับผม
 58.181.143.xx   
jowani   #302 Posted : 11-04-2011 12:36:09
Guest
   
คุณliver_srd242ครับ ขอให้คุณช่วยยกตัวอย่างข้อสอบ ปี 52 ในแนววิเคราะห์ซักข้อครับ ว่ามีกระบวนการคิดประมาณไหน ย่อยไปหาใหญ่หรือใหญ่ไปหาย่อยครับ...ขอบคุณครับ
 202.143.172.xx   
koy   #303 Posted : 11-04-2011 15:15:43
Guest
คุณ liver_srd242 รวบกวนด้วยคนค่ะ
wannaw_mai@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ.
 110.164.49.xx   
11   #304 Posted : 11-04-2011 16:08:56
Guest
สอบถามผู้รู้ครับ ว่าเราจะต้องนำหลักฐานต่างๆไปด้วยในวันสอบ วันที่24 เมษา หรือปล่าวครับ คือผมอ่านประกาศแล้วไม่เข้าใจว่าต้องนำไปยื่นในวันสอบหรือยื่นหลังจากประกาศผลสอบภาค ข แล้ว และในวันสอบภาค ข เราต้องนำหลักฐานอะไรไปบ้างครับ ขอบคุณครับ
 223.205.148.xx   
liver_sd242   #305 Posted : 11-04-2011 18:59:43
Guest
ตอบคุณ 11
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่รัฐพร้อม ดินสอ ยางลบ ปากกา และกระเป๋าเงิน
ส่วนใบสมัครสอบพร้อมเอกสารน่าจะยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ หรือวันประกาศผลสอบภาค ข.
น่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
 124.122.136.xx   
liver_srd242   #306 Posted : 11-04-2011 19:39:56
Guest
ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์.

แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960) ได้ชี้ให้เห็นถึงแบบของการบริหาร 2 แบบ คือ ทฤษฎี X ซึ่งมีลักษณะเป็นเผด็จการ และทฤษฎี Y หรือการมีส่วนร่วม แต่ละแบบเกี่ยวข้องกับสมมุติฐานที่มีต่อลักษณะของมนุษย์ดังนี้

ผู้บริหารแบบทฤษฎี X เชื่อว่า

1. มนุษย์โดยทั่วไปไม่ชองการทำงาน และพยายามหลีกเลี่ยงงานถ้าสามารถทำได้
2. เนื่องจากการไม่ชอบทำงานของมนุษย์ มนุษย์จึงถูกควบคุม บังคับ หรือข่มขู่ให้ทำงาน ชอบให้สั่งการและใช้วิธีการลงโทษ เพื่อให้ใช้ความพยายามได้เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
3. มนุษย์โดยทั่วไปพอใจกับการชี้แนะสั่งการหรือการถูกบังคับ ต้องการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ มีความทะเยอทะยานน้อย และต้องการความมั่นคงมากที่สุด ผู้บริหารตามทฤษฎี X จึงต้องสร้างแรงจูงใจโดยการข่มขู่ และลงโทษ เพื่อทำให้ลูกน้องใช้ความพยายามให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ

ผู้บริหารแบบทฤษฎี Y มีความเชื่อว่า

1. การทำงานเป็นการตอบสนองความพอใจ
2. การข่มขู่ด้วยวิธีการลงโทษไม่ได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการจูงใจให้คนทำงาน บุคคลที่ผูกพันกับการบรรลุถึงความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ จะมีแรงจูงใจด้วยตนเองและควบคุมตนเอง
3. ความผูกพันของบุคคลที่มีต่อเป้าหมายขึ้นอยู่กับรางวัล และผลตอบแทนที่พวกเขาคาดหวังว่าจะได้รับเมื่อเป้าหมายบรรลุถึงความสำเร็จ
4. ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน เป็นการจูงใจให้บุคคลอมรับและแสวงหาความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
ทฤษฎี Y เน้นถึงการพัฒนาตนเองของมนุษย์ ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์นั้นรู้จักตัวเองได้ถูกต้อง รู้จักความสามารถของตนเอง ผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจโดยการสร้างสรรค์สถานการณ์ที่จะทำให้สมาชิกมีความรู้สึกรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการทำงาน ในการบริหารนั้น มีการนำทฤษฎีเชิงจิตวิทยามาใช้จำนวนมาก เพราะการบริหารเป็นการทำงานกับ ?คน? และทฤษฎีจิตวิทยาก็พูดเรื่อง ?คน? การศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการควบคุมกำกับพฤติกรรมของมนุษย์ การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และภาวะผู้นำ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหาร Donglas Mc Gregor ได้ค้นพบแนวคิด ?พฤติกรรมองค์การ? และสรุปว่า กิจกรรมการบริหารจัดการล้วนมีสาเหตุรากฐานมาจากทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์ (human behaviors) ซึ่งเป็นไปตามกรอบทฤษฎี X และทฤษฎี Y คือ
ทฤษฎี X (Theory X) คือคนประเภทเกียจคร้าน ในการบริหารจึงควรใช้มาตรการบังคับ มีระเบียบกฎเกณฑ์คอยกำกับ มีการควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด และมีการลงโทษเป็นหลัก
ทฤษฎี Y (Theory Y) คือคนประเภทขยัน ควรมีการกำหนดหน้าที่การงานที่เหมาะสม ท้าทายความสามารถ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเชิงบวก และควรเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
สรุป Donglas Mc Gregor เห็นว่าคนมี 2 ประเภท และการบริหารคนทั้ง 2 ประเภท ต้องใช้วิธีการบริหารแตกต่างกัน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
มาตรา 3/1 ? การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลงาน....
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ?
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 ที่กล่าวมาแล้ว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เห็นชอบต่อแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐซึ่งกำหนดให้มีการปฏิรูปราชการด้วยแผนงานหลัก 5 แผน คือ
1. แผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและวิธีการบริหารงานภาครัฐ
2. แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงินและการพัสดุ
3. แผนการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารบุคคล
4. แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย
5. แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นกิจกรรมสำคัญของแผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและวิธีการบริหารงานของภาครัฐ ซึ่งกำหนดว่าภาครัฐจะต้องเปลี่ยนแนวทาง การบริหารไปสู่การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดประชาชนเป็นเป้าหมายหลักในการทำงาน การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมือการบริหารที่มาพร้อมกับแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ที่ต้องคำนึงถึงประชาชนและผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้การทำงานของภาครัฐมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานมากกว่าเน้นปัจจัยนำเข้ากระบวนการทำงานและกฎระเบียบที่เคร่งครัด โดยจะมีการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ความสำคัญกับการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจน และการกำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน รวมถึงมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ชัดเจนในการวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความรับผิดชอบต่อประชาชน และเกิดความคุ้มค่าในการใช้ภาษีของประชาชนและงบประมาณแผ่นดิน
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ วิธีการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทำให้ผู้บริหารทราบผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเป็นการควบคุมทิศทาง
การดำเนินงานให้มุ่งสู่วิสัยทัศน์ฯ ของหน่วยงาน
ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลิต (Outputs) + ผลลัพธ์ (Outcomes)
ผลผลิต (Outputs) หมายถึง งาน บริการ หรือกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ทำเสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งมอบให้ประชาชนผู้รับบริการ ผลผลิตเป็นผลงานที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมโดยตรง
ผลลัพธ์ (Outcomes) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นตามมา ผลกระทบ หรือเงื่อนไขที่เกิดจากผลผลิต ผลลัพธ์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชนผู้รับบริการ และสาธารณชน
ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ คือ งาน บริการ หรือกิจกรรมที่เกิดจากการทำงานได้ผลผลิต (Outputs) ตาม
เป้าหมาย และเกิดผลลัพธ์ (Outcomes) ตรงตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ ผลผลิตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงหรือเป็นที่พึงพอใจ เช่น ปลูกบ้านได้ 1 หลัง (Outputs) บ้านหลังดังกล่าวน่าอยู่ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก (Outcomes) หรือ การซ่อมถนนได้ 5 กิโลเมตร เป็น ผลผลิต (Outputs) ถนนสายนั้นทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางจากการซ่อมแซม เป็น ผลลัพธ์ (Outcomes)
วัตถุประสงค์ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร ช่วยให้การบริหารการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มีทิศทางในการปฏิบัติงาน มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ ทำให้ทราบผลการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับแผนหรือเป้าหมาย สามารถรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานต่อ
ผู้บริหาร และ ทำให้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที หากผลการปฏิบัติงานไม่น่าพึงพอใจ ผู้บริหารมีโอกาสปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันที
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ เกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการของการบริหาร (PDCA) ได้แก่
Plan มีวัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมายที่ชัดเจน (ต้องการทราบว่าผลสัมฤทธิ์คืออะไร)
Do มีการปฏิบัติงานที่มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้หรือไม่
Check มีการตรวจสอบว่าปฏิบัติได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่วางแผนไว้หรือไม่
Act ปรับปรุงแก้ไขให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้
ระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเชิงกลยุทธ์
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ องค์กรใช้วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ซึ่งอยู่ในแผนกลยุทธ์ขององค์กรเป็นกรอบในการกำหนดปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (CSF) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPI) ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมือช่วยประเมินความสำเร็จของการดำเนินการตามกลยุทธ์ องค์กรที่มีการบริหารเชิงกลยุทธ์สามารถใช้ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ(CSF) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPI) ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นกรอบวัดผลการปฏิบัติงานขององค์กรเทียบกับเป้าหมาย เพื่อให้รู้ถึงความก้าวหน้าของการบรรลุวิสัยทัศน์ หากผลงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้บริหารองค์กรควรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม
การเชื่อมโยงกลยุทธ์สู่การวัดผลการปฏิบัติงานปัจจัยที่จำเป็นเบื้องต้นสำหรับส่วนราชการไทยที่จะนำระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้ ได้แก่
ท   องค์กรมีการจัดทำแผนกลยุทธิ์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์การปฏิบัติงาน
ท   การให้ความร่วมมือจากผู้บริหารในการกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมของผลการปฏิบัติงาน
ท   การมอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจน

กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการ
Balanced Scorecard เป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเมื่อ ค.ศ.1992 โดย Robert S.Kaplan
David P. Norton จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานระดับองค์กรของ
ภาคเอกชน ใน 4 ด้าน คือ ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายในองค์กร ด้านองค์กร และ ด้านการเงิน ต่อ
มาได้มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหน่วยราชการหลายประเทศ
Balanced หมายถึง ความสมดุลของจำนวนมุมมองที่ใช้ในการพิจารณาองค์กร เวลากำหนด
ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (CSF) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPI) เพื่อป้องกันความเบี่ยงเบนและช่วย
ให้มีการพิจารณาองค์กรจากทุกมุมมองอย่างครบถ้วน
Scorecard หมายถึง รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ขององค์กร ซึ่งนำมาอยู่ในรายงานสำหรับผู้
บริหารเพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามความก้าวหน้าของการบรรลุวัถุประสงค์ขององค์กร
สำนักงาน ก.พ. ได้นำ Balanced Scorecard มาปรับใช้เป็นกรอบแนวทางกำหนดปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (CSF) และ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPI) ซึ่งเป็นกรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการ โดยการพิจารณาจากมุมมองด้านต่าง ๆ 4 ด้าน
กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการในมุมมองด้าน 4 ด้าน ดังนี้
1.   ด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กร (External Perspective)
เป็นการพิจารณาองค์กรในมุมมองของประชาชนผู้รับบริการ สาธารณชนทั่วไปที่อยู่ใน
สภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร ผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ต่าง ๆ รัฐบาล หน่วยงานราชการอื่น ๆ รัฐ
วิสาหกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ฯลฯ
2.   ด้านองค์ประกอบภายในองค์กร (Internal Perspective)
เป็นการพิจารณาย้อนกลับไปที่โครงสร้างองค์กร กระบวนการทำงาน ทรัพยากรมนุษย์
ความสามารถหลักขององค์กร วัฒนธรรม และค่านิยม ความรู้ความสามารถของบุคลากร ทักษะ
จริยธรรม ขวัญกำลังใจ
3.   ด้านนวัตกรรม (Innovation Perspective)
เป็นการพิจารณาความสามารถขององค์กรต่อความเปลี่ยนแปลงเป็นการมองไปในอนาคตว่าองค์กรควรริเริ่มสร้างสรรค์อย่างไร เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งกว่าเดิม เช่น งานวิจัยที่นำสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง การพัฒนาระบบงาน การสร้างเครือข่าย ระบบการตรวจค้นข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
4. ด้านการเงิน (Financial Perspective)
ให้ความสำคัญกับการประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร ความคุ้มค่าของเงินงบประมาณ
ที่ใช้ ความสามารถของการให้บริการเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่ปรากฏ
 124.122.136.xx   
liver_srd242   #307 Posted : 11-04-2011 20:56:40
Guest
แนวข้อสอบ
1.ข้อใดบ่งบอกความแตกต่างระหว่างโครงการกับงานประจำ
2.หากระบุว่าเป็นการปฏิบัติตามแผนหรือนโยบาย ให้ระบุไว้ส่วนใดของโครงการ
3.คุณสมบัติโครงการที่ดีมีอะไรบ้าง
4.หากจะดูว่าโครงการให้ประโยชน์อะไรดูส่วนใดของโครงการ
5.สังคมของกลุ่มคนที่มีการศึกษาดี เนืองจากได้โอกาสจายการขยายตัวทางการศึกษาคือ
6.นโยบายแร่งด่วนของรัฐบาลต้องทำภายใน 1 ปีคือ
7.SWOT มีอะไรบ้าง
8.ข้อใดคือองค์ประกอบภายใน
9.ข้อใดคือองค์ประกอบภายนอก
10.ข้อใดคือผลทางอ้อม
11.ข้อใดคือผลทางตรง
12.เรียงจากใหญ่ไปเล็ก
13.มนุษย์ทฤษฎี x และ y คือแตกต่างกันอย่างไร
14.ขนาดของ LOG FRAME คือ
15.เงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียงคือ
16.แบบจำลองโครงการ cipp model c คือ
17.ความสุยมวลรวมประชาชาติ GNH คือ
18.ค่าวัสดุ อยู่ในงบประมาณประเภทใด
19.ค่าครุภัณฑ์ อยู่ในงบประมาณประเภทใด
20.งบค่าลงทุนมีอะไรบ้าง
21.ช่วงงบประมาณประจำปีคือ
22.เครื่องมือที่ใช้วัดความก้าวหน้าของการบรรลุเป้าประสงค์คือ
23.ผู้ใดเข้ารับราชการพลเรือนได้ต้องมีคุณสมบัติคือ
24.ข้อใดไม่เป็นลักษณะวิสัยทัศน์
25.นโยบายคนของภาครัฐปัจจุบันเป็นอย่างไร
26.การทำแผนบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปตามกรอบใด
27.ความคิดที่ฝ้งในระบบราชการที่ทำให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นคือ
28.ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการ
29.ผู้กำหนดรายละเอียดโครงการคือ
30.การจัดเวทีสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลความคิดเห็นการทำอะไร
31.นโยบายต่างจากกฎหมายคือ
32.การแปรรูปรัฐวิสาหกิจคือ
33.หน่วยงานใดที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจต่อคณะรัฐมนตรี
34.รูปแบบการออกแบบองค์การที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งมากที่สุดคือ
35.วิสัยทัศน์คือ
36.ข้อใดไม่เป็นลักษณะวิสัยทัศน์
37.การที่รัฐบาลต้องรู้บทบาท ขอบเขต และหน้าที่เรียกว่า
38.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของพันธกิจ
39.ข้อใดเป็นจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ภารกิจหรือพันธกิจขององค์กร
40.ผลที่เกิดโดยตรงจากการปฏิบัติงานคือ
41.ข้อใดเป็นผลสัมฤทธิ์
42.ข้อใดเป็นผลผลิต
43.ข้อใดเป็นผลลัพธ์
44.ข้อใดเป็นสมรรถนะ
45.สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับอะไร
46.ข้อใดไม่ใช่ input ของกรมชลประทาน
47.ข้อใดไม่ใช่เงินนอกงบประมาณ
48.ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบสำคัญของแผนโครงการ
49.ข้อใดไม่ใช่สถิติวัดการกระจายข้อมูล
50.ค่าสถิติที่แสดงค่าเฉลี่ยหรือค่ากลางคือ
51.ข้อใดเหมาะกับการประเมินความพึงพอใจของชนกลุ่มน้อยต่อการทำงานของรัฐมากที่สุด
52.ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการประเมินผลโครงการ
53.ข้อใดที่ไม่อยู่ใน 4E's
54.สมการผลสัมฤทธิ์ คือ
55.ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
56.ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทน กับรักษาราชการแทน
57.ข้อใดเป็นผลลัพธ์สำคัญที่สุดในการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
58.ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการ Benchmark
59.การวางแผนที่เกิดจาการกระทำร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้บริหารระดับกลางเพื่อให้องค์การธูรกิจก้าวไปสู่ผลสำเร็จที่วางไว้คือ
60.การวางแผนยุทธศาสตร์ สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
61.แผนปฏิบัติการมีระยะเวลากี่ปี
62.แผนกลยุทธ์มีระยะเวลากี่ปี
63.แผนนิติบัญญัติคือ
64.หน่วยใดมีหน้าที่จัดระบบสารสนเทศกลาง
65.ใครมีหน้าที่ประเมินผลงานของส่วนราชการเพื่อให้รางวัล
66.องค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมคุณธรรมจริยธรรมนักการเมืองคือ
67.การวิเคราะห์โครงการโดยผู้เชี่ยวชาญนิยมใช้เทคนิคใด
68.โครงสร้างองค์การแบบดั้งเดิมเน้นความสัมพันธ์แบบใด
69.ข้อใดเรียงลำดับภาพกว้างกว้าง ไปสู่รายละเอียด
70.การตัดสินใจเลือกโครงการที่ ควรจะเลือกโครงการที่มีลักษณะใด
71.ประสิทธิภาพของโครงการ หมายถึง
72.ประสิทธิผบของโครงการ หมายถึง
73.ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเรียกว่าอะไร
74.ข้อใดเขียนขั้นตอนการแก้ไขปัญหาของเดรมมิ่งได้ถูกต้อง
75.การเขียน พันธกิจมีที่มาจากสิ่งใด
76.ทรัพยากรใดสำคัญที่สุดในการบริหารจัดการ
77.การกำหนดเป้าหมาย ควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นหลัก
78.วิสัยทัศน์ที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร
79.อะไรคือตัวจักรที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ของแผน
80.ทรัพยากรใดที่ถือว่าสำคัญที่สุดในการดำเนินงานโครงการ
81.samart คือเรียงลำดับอย่างไร
82.สิ่งใดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การวางแผนผิดพลาด
83.ข้อจำกัดที่สุดในการวางแผนคือ
84.หน่วยงานใดมีบทบาทในการกำหนดแผนพัฒนา
85.แผนใดเน้นคน
86.ลักษณะภาวะผู้นำคือ
87.การจ้างเหมานอกคือ
88.สมรรถนะใดที่พัฒนาได้ยาก
89.มุมมอง balance score คือ
90.สมรรถนะหลักคือ
91.องค์การแบบสิ่งมีชีวิตคือ
92.องค์การสมรรถนะสูงคือ
93.หลักระบบราชการเป็นแบบใด
94.บุคคลใดได้รับเบี้ยสูงอายุ
95.หลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ
96.นโยบายเร่งด่วนในปีแรก
97.นโยบาย 3 ปีมี
98.ข้อใดเป็นแนวทางพระราชทานในการแก้ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้
99.ความหมายของข้าราชการพลเรือน
100.ข้าราชการใดไม่ใช่ข้าราชการพลเรือน
101.ความหมายของข้าราชการฝ่ายพลเรือน
102.คำย่อ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
103.ใครเป็นประธาน กพ.
104.ใครเป็นเลขาธิการ ก.พ.ค.
105.ข้าราชการพลเรือนมีกี่ประเภทอะไรบ้าง
106.ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนมีกี่ประเภทอะไรบ้าง
107.ข้าราชการพลเรือนแท่งวิชาการมีกี่ระดับอะไรบ้าง
108.โทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือนมีกี่สถาน อะไรบ้าง
109.การลงโทษทางวินัยมีอะไรบ้าง ข้อใดไม่ใช่
110.การลงโทษอย่างร้ายแรงมีอะไรบ้าง
111.ผู้ถูกลงโทษสถานใดไม่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญ

แนวทางข้อสอบ
 124.122.136.xx   
เลิฟน้ำใจไทย   #308 Posted : 11-04-2011 20:57:14
Guest
   
ขอบคุณนะคะ เพิ่งจะรู้ว่ามีเวปดี ๆ แบบนี้ เคยสอบเมื่อปี 52 แต่ไม่ติดเหมือนกัน ปีนี้เอาใหม่ แต่ไม่มีเวลาอ่านเลย เพิ่งจะเริ่มหาข้อมูลเอง เดี๋ยวว่าจะไปหาซื้อหนังสือ (จะทันมั๊ยเนี่ย) อ่านช่วงวันหยุดสงกรานต์ มีอะไรจะแนะนำส่งที่เมล์ด้วยนะคะ ขอบคุณ คุณ liver มากกกกกกกกกกกกกกค่ะ
 124.121.251.xx   
liver_srd242   #309 Posted : 11-04-2011 21:30:36
Guest
112.การปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามคำรับรองปฏิบัติราชการต้องทำอย่างไร
113.การจัดสรรเงินรางวัลแก่ส่วนราชการให้เป็นไปตามข้อใด
114.5'sfforce analysis มีองค์ประกอบตามข้อใด
115.strategic คือ
116.ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบ BSC(BALANCE SCORECARD)
117.ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของ BSC
118.ข้อใดไม่ใช่ indirect ของเขื่อน
119.การกระทำข้อใดเป็นความผิดตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
120.ส่วนราชการสองกรมขึ้นไปอยู่ในกลุ่มภารกิจเดียวกันหัวหน้ากลุ่มภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการจะต้องเป็น
 124.122.136.xx   
liver_srd242   #310 Posted : 11-04-2011 21:32:32
Guest
แก้ไขข้อ 114. 5's force analysis
 124.122.136.xx   
liver_srd242   #311 Posted : 11-04-2011 21:41:29
Guest
ลองหาคำตอบดูนะครับ
 124.122.136.xx   
liver_srd242   #312 Posted : 11-04-2011 21:49:34
Guest
กระทู้ที่ 306 มี 2 เรื่องนะครับ
เรื่อง ทฤษฎี x และ y
กับเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ ผลลัพท์ ผลผลิต
 124.122.136.xx   
liver_srd242   #313 Posted : 12-04-2011 00:11:33
Guest
๑๑ วัน
 49.228.131.xx   
11   #314 Posted : 12-04-2011 08:48:29
Guest
ขอบคุณ คุณ liver_srd242 มากครับ หายงง แล้วครับ
 182.53.128.xx   
หวาน   #315 Posted : 12-04-2011 09:19:46
Guest
   
ขอเทคนิคการอ่านให้เข้าใจและให้จำ ในระยะเวลาอันน้อยนิดด้วยค่ะ เวลาในการเตรียมตัวไม่ค่อยมีเลย
 203.155.29.xx   
ป่วนกวนบล็อค   #316 Posted : 12-04-2011 09:25:48
Guest
ช่วยเฉลยหน่อย.ครับ.......(3.ข้อนี้มีคน....(ใน)บอกมาเพื่อ เพื่อเจอ 24 เม.ย. นี้ จะได้ตอบถูก)

กระบวนการนโยบายสาะรณะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับข้อใดมากสุด
1.กระบวนการตัดสินใจ 2.กระบวนการนิติบัญญัติ
3.กระบวนการทางการเมือง 4.กระบวนการแปรรูป
5.กระบวนการบริหาร


โดยรวมนโยบสาธรณะของไทยเป็นตัวแบบใด
1.ตัวแบบสมเหตุสมผล 2.ตัวแบบระบบ
3.ตัวแบบการเปลี่ยนแปลงส่วนเพิ่ม
4.ตัวแบบสถาบัน
5.ถูกทุกข้อ

แผนกับโครงการมีความสัมพันต่อกันในข้อใด
1.การจัดทำงบ
2.กาจัดทำแผน
3.การจัดทำองค์การ
4.การปฏิบัติการ
5.การประเมินผล
 61.19.66.xx   
ป่วนกวนบล็อค   #317 Posted : 12-04-2011 09:44:29
Guest
(อีกข้อครับ)การจัดโคร้งสร้างองค์การเพื่อการบริหาร แบบ แมตริกซ์เหมาะกับเทคดนดลยีแบบใด
1.ยุ่งเหยิง
2.ใหม่
3.ธรรมดา
4.ใหญ่
5.แข่งขัน

ข้อนี้เราคิดว่า คง.ตอบ....1.มัง ใช่มัย 
 61.19.66.xx   
ป่วนกวนบล็อค   #318 Posted : 12-04-2011 09:46:15
Guest
แก้ใข...เหมาะสมกับเทคโนโลยีแบบใด
 61.19.66.xx   
11   #319 Posted : 12-04-2011 10:19:54
Guest
คำถามข้อ2 ผมว่าตอบ 3 แต่ไม่รู้ว่าถูกป่าว อิอิ ส่วนข้ออื่นๆ ไม่รู้จริงๆครับ แหะ ยังไงก็ช่วยกันเฉลยหน่อยนะคร้าบ
 182.53.128.xx   
111   #320 Posted : 12-04-2011 11:11:30
Guest
ข้อสอบ ออก พรบ.กับ แผน อย่างละ 50 ข้อไช่ไหมครับ
 125.26.140.xx   

thanawat VIP11:
รบกวนขอแนวข้อสอบด้วยนะค่ะ mickey.tn@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ
 223.25.193.xx   
NuBee   #322 Posted : 12-04-2011 13:19:19
Guest
   
ขอบคุณคุณ liver_srd242 และทุกท่านที่เข้ามาแนะนำ แนวทางข้อสอบค่ะ พอดีลงสอบ ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไปของกระทรวงพลังงาน สอบวันที่ 1 พค นี้ ตอนแรกคิดไว้ว่า ภาค ข กพ ตำแหน่งนักวิเคราะห์น่าจะสอบหลัง เดือน พค ผิดคาดเลยค่ะ มารู้ว่าที่ 8 ว่าสอบ 24 นี้ เหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว แต่ก็พยายามเต็มที่ สอบภาค ก มา 5 รอบกว่าจะผ่านมาได้ สนามแรกของภาค ข นี้ โชคดีมากๆที่ได้เจอ web นี้

รบกวนคุณ liver_srd242 ช่วยส่งแนวข้อสอบให้หน่อยนะคะ sirinratp@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ แต่ตอนนี้ มีหนังสือของ The Best .. อยู่ เพราะ หาตามแผงหนังสือ ไม่ค่อยมีเลยค่ะ แต่ยังไงจะใช้ข้อมูลใน web นี้ เป็นแนวทางในการอ่านนะคะ
 115.87.213.xx   
pp   #323 Posted : 12-04-2011 15:01:17
Guest
   
รบกวน คุณ liver_srd242 ด้วยครับ mail: ppservice@windowslive.com
 203.158.160.xx   
ผ่านมา   #324 Posted : 12-04-2011 15:07:44
Guest
กะว่าจะนั่งรถไปลงหมอชิตแล้วนั้งแท๊กซี่ไปเนี้ยจะทันหรือเปล่าคับ มีใครไปสอบบ้าง
 122.154.18.xx   
liver_srd242   #325 Posted : 12-04-2011 19:59:54
Guest
คุณผ่านมาถึงหมอซิตกี่โมงครับ นั่งรถไม่น่าเกินครึ่งชั่วโมง ถึงเมืองทองไม่น่าเกิน 150 บาท แต่ถ้าสายรถจะติดตรงทางเข้าเมืองทองให้นั่งวินไมน่าเกิน 20 บาทครับ
 49.229.80.xx   
liver_srd242   #326 Posted : 12-04-2011 20:39:37
Guest
ตอบคุณ nubee น่าจะตั้งใจกับนักวิเคราะห์ก่อนนะครับ ผ่านขึ้นบัญชีมีโอกาสบรรจุสูงครับ ส่วนแนวข้อสอบตามที่ให้แนวทางไว้ครับ คือข้อสอบเก่าปี 52
 110.49.160.xx   
liver_srd242   #327 Posted : 12-04-2011 20:48:20
Guest
ข้อสอบ น่าจะ 100 ข้อ
50 ข้อ นโยบายและแผน
50 ข้อ พรบ. แผน 10, 11 นโยบายรัฐบาล นโยายพื้นฐานแห่งรัฐ
 110.49.160.xx   
liver_srd242   #328 Posted : 13-04-2011 00:33:59
Guest
๑๐ วัน
 49.229.208.xx   
liver_srd242   #329 Posted : 13-04-2011 01:15:45
Guest
121.หัวหน้าส่วนราชการใดไม่ขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี
122.หลักของการมอบอำนาจเพื่อ
123.ใครเป็นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการ ระดับ 10 ,11
124.ข้อใดไม่ใช่ตำแหน่งข้าราชการประเภททั่วไป
125.ประเภท อกพ. สามัญข้อใดไม่ใช่
126.อกพ.สามัญย่อมาจากอะไร
127.การประเมินนโยบายเพื่ออะไร
128.ผลที่ไม่ได้คาดหวังจากโครงการเรียกว่า
129.เครื่องมือที่ช่วยตัดสินใจว่าจะดำเนินโครงการต่อคือ
130.การประเมินผลนโยายเพื่ออะไร
 182.232.218.xx   
liver_srd242   #330 Posted : 13-04-2011 01:28:52
Guest
131.บทบาทผู้บริหารโครงการคือ
132.การจัดองค์การมีกี่แบบ อะไรบ้าง
133.การบริหารโครงการคือ
134.ผู้จัดการโครงการทำหน้าที่อะไร
135.การควบคุมโครงการเพื่อ
136.ประโยชน์ของการบริหารแผนและโครงการ
137.การติดตามโครงการเพื่อ
138.ขั้นตอนของการเริ่มต้นวางแผนและโครงการคือ ยกเว้น
139.การวางแผนกลยุทธ์คือ
140.ข้อใดเป็นอุปสรรคการวางแผน ยกเว้น
137.
 182.232.218.xx   
liver_srd242   #331 Posted : 13-04-2011 01:46:44
Guest
141.นโยบายภายในคือ
142.นโยบายภายนอกคือ
143.ลักษณะทั่วไปของนโยบายคือ
144.นโยบายทั่วไปคือ
145.นโยบายขั้นพื้นฐานคือ
146.การกำหนดนโยบายคือ
147.การประเมินผลนโยบายคือ
148.ลักษณะที่ดีของนโยบายคือ
149.โครงการหรือกลุ่มงานตั้งแต่สองโครงการขึ้นไปคือ
150.แผนยืน แผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์คือ
 182.232.218.xx   
liver_srd242   #332 Posted : 13-04-2011 02:29:03
Guest
151.แผนกับแผนงานแตกต่างกันอย่างไร
152.งบประมาณประจำปี 2554 เป็นงบประมาณแบบใด
153.การประเมินของข้าราชการประจำปีแบ่งเป็นกี่ช่วง ระยะเวลาช่วงคือ
 49.228.231.xx   
liver_srd242   #333 Posted : 13-04-2011 03:25:49
Guest
151.นโยบายวิวัฒน์ 9 ข้อเกี่ยวกับแรงงานคือ
152.การตั้งจังหวัดบึงกาฬต้องตราเป็นกฎหมายใด
153.นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพของ สปสช.คือ
 182.232.113.xx   
liver_srd242   #334 Posted : 13-04-2011 03:28:51
Guest
แก้ไขจากข้อ
151
152
153
เป็น
154
155
156
 182.232.113.xx   
liver_srd242   #335 Posted : 13-04-2011 03:33:02
Guest
สวัสดีวันปีใหม่ไทย ขอให้มีความสุขทุกท่านครับ
 182.232.113.xx   
shenea   #336 Posted : 13-04-2011 08:46:23
Guest
   
มีความสุขเช่นกันนะค่ะ
 182.53.159.xx   
o   #337 Posted : 13-04-2011 11:24:01
Guest
...............
 110.49.120.xx   
oou   #338 Posted : 13-04-2011 13:18:14
Guest
ตามความคิดของผมนะครับไม่รู้ถูกผิดประการใด เพราะพึ่งสอบรับราชการกับเขาครับ ต้องขอคำชี้แนะจากผู้รู้หรือคุณliver_srd242 ช่วยเฉลยใด้ใหมครับ ในควมรู้สึกผมไม่แน่ใจว่าโจทย์ถูกต้องดีใหมครับเพราะมันกำกวมนะครับ
1. กระบวนการนโยบายสาธารณะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับข้อใดมากสุด
1.กระบวนการตัดสินใจ
2.กระบวนการนิติบัญญัติ
3.กระบวนการทางการเมือง
4.กระบวนการแปรรูป
5.กระบวนการบริหาร
ตอบ ก. เพราะทุกกระบวนการต้องมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ

2. โดยรวมนโยบายสาธารณะของไทยเป็นตัวแบบใด
1.ตัวแบบสมเหตุสมผล
2.ตัวแบบระบบ
3.ตัวแบบการเปลี่ยนแปลงส่วนเพิ่ม
4.ตัวแบบสถาบัน
5.ถูกทุกข้อ

ตอบ 5. เพราะแต่ละนโยบายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไม่จำเป็นต้องใช้แบบแผนเดียว
3.แผนกับโครงการมีความสัมพันธ์ต่อกันในข้อใด
1.การจัดทำงบ
2.การจัดทำแผน
3.การจัดทำองค์การ
4.การปฏิบัติการ
5.การประเมินผล
ตอบ 4. เพราะมีแผนและโครงการแต่หากไม่มีการปฎิบัติการก็ไม่บรรลุผลวัตถุประสงค์นั้นแม้จะมีการจัดทำแผนท่ดีก็ตามนั้นคือโครงการเปรียบเสมือนยานพาหนะพาแผนไปสู่จุดหมายปลายทาง

4. การจัดโครงสร้างองค์การเพื่อการบริหาร แบบแมตริกซ์เหมาะกับเทคโนโลยีแบบใด
1.ยุ่งเหยิง
2.ใหม่
3.ธรรมดา
4.ใหญ่
5.แข่งขัน
ตอบ 5. เพราะแบบแมตริกซ์เหมาะกับการจัดองค์กรขนาดใหญ่แต่ถ้าเหมาะสมกับเทคโนโลยีคือการแข่งขั้นเพราะเป็นการระดมเอาผู้มีความรู้ เชี่ยวชาญ ชำนาญมารวมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ยังงัยใครพอมีคำตอบที่ถูกต้องช่วยๆกันะครับ
 183.89.233.xx   
liver_srd242   #339 Posted : 13-04-2011 17:42:36
Guest
157.ข้อใดไม่ใช่ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
1.เงินเดือน
2.ค่าจ้างประจำ
3.ค่าจ้างชั่วคราว
4.ค่าตอบแทน
158.ข้อใดเป็นค่าใชจ่ายเพื่อการดำเนินงานยกเว้น
1.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าวัสดุ
4.ค่าสาธารณูปโภค
159.ข้อใดคือค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนยกเว้น
1.ค่าครุภัณฑ์
2.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3.ค่าวัสดุ
4.ข้อ 1 กับ ข้อ 2
160.การวัดผลผลิตมีลักษณะอย่างไรบ้าง
1.ปริมาณงานที่ทำสำเร็จ
2.คุณภาพผลผลิต
3.เวลาดำเนินการ
4.งบประมาณที่ใช้
5.ถูกทุกข้อ
 182.232.186.xx   
liver_srd242   #340 Posted : 13-04-2011 17:49:55
Guest
ทุกท่านที่ขอแนวข้อสอบผมจะให้ผ่านกระทู้เท่านั้นนะครับ จะทยอยให้แค่เป็นแนวทางว่าจะออกสอบวิเคราะห์จากข้อสอบเก่าปี 52 แต่ผมก็ไม่สามารถเดาใจกรรมการออกข้อสอบได้ครับ ขอบคุณมากครับ
 182.232.186.xx   

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

Go to full version