สมัครสมาชิก สาระดีดี.คอม รวมพลคนสอบราชการ ด้วยไอดีและพาสเวิร์ดของ facebook เพียงแค่ กด

งานราชการที่เปิดสอบและรับสมัครสอบ ณ วันนี้

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ อัพเดตทุกวัน

 รายละเอียดงานอื่นๆ Click --- > งานราชการ อัพเดตทุกวัน

Home UpdateTopic Chat Online  Content  Job  Product Facebook

โปรดติดตาม เราได้ที่ facebook กลุ่ม สาระดีดี.คอม BY ADMIN BANNER 4

สาระดี งานราชการ สอบราชการ สอบท้องถิ่น 56 เปิดสอบราชการ สมัครงานราชการ สอบบรรจุราชการ ข้อสอบเรียนปริญญาโท สอบภาค ก สอบนายร้อย สอบตำรวจ ปลัดอำเภอ สอบ ปปส. สอบ กรมศุลกากร สอบ กพ. ศูนย์รวมข่าวการสอบราชการ พนักงานราชการ คู่มือสอบราชการ หนังสือติวสอบราชการ แนวข้อสอบ หนังสือติวราชการ สอบ ภาค ข กพ. เทคนิคสอบสัมภาษณ์ราชการ หางานราชการ สอบ อบต. สอบ เทศบาล สอบ อบจ. ลูกจ้างชั่วคราว สอบ ครู เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งว่างราชการ เงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ ค่าครองชีพชั่วคราว รวมแหล่งงานราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การสอบราชการ สอบนิติกร สอบนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สรรพากร ประกันสังคม นักวิชาการการเงินและบัญชี นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศาสนา นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างไฟฟ้า วิศวกร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม DSI ปปง. ปปท.สอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ติวสอบราชการฟรี แนวข้อสอบฟรี โฆษณาฟรี 

สมัครสมาชิก สาระดีดี.คอม รวมพลคนสอบราชการ ด้วยไอดีและพาสเวิร์ดของ facebook เพียงแค่ กดAds@admin 10-21

ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบตำรวจ..ลองฝึกทำดูนะค่ะ  (อ่าน 9137 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 12 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ กาแฟดำ

 • ตำแหน่ง:Global Moderator
 • ระดับ:อาวุโส
 • *****
 • กระทู้: 140
 • กำลังใจ: ขอให้บรรจุ 17
 • เพศ: หญิง
 • สวัสดีประเทศไทย
นู๋ดี   Posted : 23-06-2009 14:26:12  Guest

--------
นู่ดีจะนำแนวข้อสอบมาลงเปงระยะๆ นะค่ะ
ขอให้เพื่อนอ่านหนังสือแล้วลองฝึกทำแบบทดสอบดู
---------
ให้บ้างอันก้อง่าย บ้างอันก้อ ยากค่ะ
นู๋ดีคงต้องเริ่มอ่านหนังสือแล้ว เพราะเตรียมจะไปสอบตั๋วด้วย
+++++++++++
ยังไงอย่าใจเย็นหนักนะค่ะ..(นู๋ดีก้อพลาดมาหลายครั้งแล้ว)
---------------
อันนี้อันแรกค่ะ


เปรียบเทียบ ก.ต.ช. และ ก.ตร.
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า“ก.ต.ช.”
สูตรย่อ ก.ต.ช.โดยตำแหน่งประกอบด้วย
- นายก เป็นประธานกรรมการ
-มหาดไทย กรรมการ
-มหาดไทย “
-ยุติธรรม “
-ยุติธรรม “
-เลขาธิการ สมช. “
-ผบ.ตร. “   มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการตำรวจคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ตร.”ประกอบด้วย

สูตรย่อ ก.ตร.โดยตำแหน่งประกอบด้วย
- นายก เป็นประธานกรรมการ
-เลขาธิการ กพ. กรรมการ
-ผบ.ตร. “
-จเร “
-รอง ผบ.ตร.ทุกคน “

ก.ต.ช.ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๔ คน
สูตรย่อ
ที่มา โปรดเกล้า จาก ๑ สรรหา
คุณสมบัติ เชี่ยว สบ กฎหมาย งบประมาณ พัฒนา วางแผน บริหารจัดการ
มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ไม่เกิน ๒ วาระ
พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
หลัก - ให้สรรหาเข้ามาใหม่
เว้นแต่ - มีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือไม่ถึง ๙๐ วัน จะไม่สรรหาเข้ามาใหม่ก็ได้
พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้บัญญัติไว้และไม่มีบอกว่าให้นำเอาของ ก.ตร.มาใช้โดยอนุโลมด้วย ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๑ คน แบ่งเป็น ๕ คน กับ ๖ คน
สูตรย่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๓๐ (๒) ก จำนวน ๕ คน
คุณสมบัติ เคยเป็นข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งผู้บัญชาการขึ้นไปออกไปแล้วเกิน ๑ ปี(ออกจากราชการไปแล้ว)
ผู้มีสิทธิเลือก ผกก.พงส.ผู้ทรงคุณวุฒิ ขึ้นไปเป็นผู้เลือก (ม.๓๕(๑))
ที่มา ประธานรับสมัครผู้มีคุณสมบัติ ไม่มีลักษณะต้องห้ามเรียงตามรายชื่อส่งให้ผู้มีสิทธิเลือกก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน
การเลือก ให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนมากตามลำดับลงมาตามจำนวนที่กำหนดไว้เป็นผู้ได้รับเลือก ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ประธานจับสลากให้ได้ครบตามจำนวน ที่เหลือให้ขึ้นบัญชีไว้ตาม ก.ตร.เห็นสมควร
มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี วาระเดียว
พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ที่ขึ้นบัญชีลำดับแรกมาแทน
การดำรงตำแหน่งแทน หากมีกำหนดเวลาไม่ถึง ๒ ปี ไม่ให้นับเป็นวาระ
การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายใน ๖๐ วันก่อนวันครบวาระ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.๓๐ (๒)ข จำนวน ๖ คน
คุณสมบัติ
-ไม่เป็นข้าราชการตำรวจ
- เชี่ยว นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม หรือสาขาอื่นตามที่ ก.ตร. กำหนด สาขาละไม่เกินหนึ่งคน
ยกเว้น ๒ กรณี คือ
- มีรอง ผบ.ตร.เพิ่มขึ้น ให้เพิ่มขึ้นตามจำนวน รอง ผบ.ตร.
-เคยเป็นข้าราชการตำรวจหากได้พ้นจากความเป็นข้าราชการตำรวจไปแล้วเกิน ๑๐ ปีและมีอายุไม่เกิน ๖๕ ปี อาจได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) (ข) ได้ แต่ต้องมีจำนวนไม่เกินหนึ่งคน
ที่มา ก.ตร.โดยตำแหน่ง และ ผู้ทรงคุณวุฒิในจำนวน ๕ คน เป็นผู้เลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ตร. แล้วเสนอ ครม.อนุมัติแล้วโปรดเกล้าแต่งตั้งพร้อมกับ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน
มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี วาระเดียว
พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างโดยให้นำความในมาตรา ๓๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การดำรงตำแหน่งแทน หากมีกำหนดเวลาไม่ถึง ๒ ปี ไม่ให้นับเป็นวาระ
การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายในหกสิบวันก่อนวันครบวาระ

องค์ประชุม ก.ต.ช. ตามมาตรา ๒๓
-   มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม
-   ประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งที่มาประชุมเป็นประธานในที่ประชุม
-   ประธานกรรมการและกรรมการโดยตำแหน่งจะมอบหมายบุคคลใดให้มาประชุมแทนไม่ได้
-   ให้ ก.ต.ช. มีอำนาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการลงมติของ ก.ต.ช.คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๘ (๕) และของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๘ (๖)
องค์ประชุม ก.ตร. ตามมาตรา ๔๒
-   มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม
-   ประธานไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งที่มาประชุมเป็นประธานในที่ประชุม
-   ให้ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจเป็นผู้เรียกประชุม แต่ในกรณีที่กรรมการข้าราชการตำรวจไม่น้อยกว่า ๖ คนร้องขอให้เรียกประชุม ให้ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจเรียกประชุมภายใน ๗ วันนับแต่วันได้รับร้องขอ
-   ให้ ก.ตร. มีอำนาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการลงมติของ ก.ตร. และของคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๓๑ (๙)
-   ในกรณีที่ ก.ตร. มีหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้เสนอเรื่องต่อ ก.ตร. แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิกรรมการข้าราชการตำรวจคนหนึ่งคนใดที่จะเสนอ
-   ก.ตร.จะเป็นกรรมการใน ก.ต.ช. ในขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่นายกรัฐมนตรี และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาตรา ๒๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็นที่ปรึกษาของข้าราชการการเมืองหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
(๙) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๐) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท   มาตรา ๓๓ กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติ และ
-ไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐
-และต้องไม่เป็นข้าราชการหรือกลับเข้ารับราชการสำหรับกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก)(๕ คน)
- และต้องไม่เป็นข้าราชการตำรวจ สำหรับกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ข) (๖ คน)
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ ก.ตร. เป็นผู้วินิจฉัยมาตรา ๒๒ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐
(๕) ก.ต.ช. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดให้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือมีการกระทำ หรือมีคุณลักษณะไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
มาตรา ๓๙ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตาม
มาตรา ๓๘ กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๓
(๒) ก.ตร. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการข้าราชการตำรวจทั้งหมดให้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือมีการกระทำหรือมีคุณลักษณะไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการข้าราชการตำรวจ
(๓) มีเหตุตามมาตรา ๒๒ (๑) (๒) หรือ (๓)
(๔) สมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. สว.สท. ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะผู้บริหารท้องถิ่น


เลขาและผู้ช่วยเลขา ก.ต.ช.
ให้ประธานกรรมการ โดยคำแนะนำของ ผบ.ตร.แต่งตั้งข้าราชการตำรวจยศ พล.ต.ท. ขึ้นไปคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจยศ พล.ต.ต.ขึ้นไปจำนวนไม่เกิน๒ คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
เลขาและผู้ช่วยเลขา ก.ตร.

ผบช. ก.ตร. เป็น เลขานุการ ก.ตร.
รอง ผบช.ก.ตร. เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ตร.นู๋ดี ...   #1 Posted : 23-06-2009 14:29:08  Guest
ป.ล. ถ้าเพื่อนๆ คนไหนมีแนวข้อสอบดีๆ เราก้อมาแบ่งปันกันนะค่ะ
ผลบุญจะได้ทำให้เราขยันขึ้น....อิอิ...(ใครจะขี้เกียจเหมือนเราเนอะ..)

++++++++++++++++++

อันนี่ เปงอันที่สรุปไว้
เหตุผลในการใช้ พ.ร.บ.นี้
๑.ระเบียบ วินัย ยศ เครื่องแบบ ใช้มานานไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงนำมารวมไว้เป็นกฎหมายฉบับเดียว
๒.แบ่งส่วนราชการ สตช. เป็น สง.ผบ.ตร. และ บช. เพื่อกระจายอำนาจไปยัง บช.มากขึ้น
๓.มี ก.ต.ช. เพื่อกำหนดนโยบาย และ ก.ตร. บริหารงานบุคคล
๔.กำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศ
๕.ตำแหน่งพนักงานสอบสวนแยกต่างหากจากตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่มีอยู่เดิมเพื่อพัฒนางานสอบสวน
๖.จัดให้มีกองทุนเพื่อสนับสนุนและพัฒนางานสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ย่อสรุป
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ “
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
- ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เล่มที่ ๑๒๑ ตอนที่ ๑๘ ก
- ใช้บังคับวันถัดจากวันประกาศฯคือวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบ วินัย ยศ เครื่องแบบ ส่วนบรรดากฎหมายอื่นที่ขัดหรือแย้งกับ พ.ร.บ.นี้ให้ใช้ พ.ร.บ.นี้แทน เช่น ระเบียบไม่เกี่ยวกับคดียกเลิกแค่เพียงบางส่วนที่ขัดหรือแย้ง พ.ร.บ.นี้เท่านั้น
มาตรา ๔ นิยามต่างๆ
“ ข้าราชการตำรวจ”
๑.บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตาม พ.ร.บ.นี้
๒.ได้รับเงินเดือนจากใคร แยกเป็น ๒ อย่างคือ
- ได้รับจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
- ได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นด้วย เช่น ตำรวจทางหลวง,ตำรวจท่องเที่ยว ,ตำรวจรถไฟ ส่วน สน.ท่าเรือ เดิมขึ้นกับตำรวจน้ำ รับเงินเดือนจากการท่าเรือฯ ปัจจุบันขึ้นกับ บก.น.๕ บช.น.ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนแล้ว
“ประธานกรรมการ”หมายความว่า ประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
“กองบัญชาการ”หมายความรวมถึง ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการด้วย
“กองบังคับการ”หมายความรวมถึง ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบกองบังคับการด้วย
มาตรา ๕
นายก รักษาการตาม พ.ร.บ.นี้
นายก มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. นี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๖
สตช.    มีฐานะเป็น    นิติบุคคล
สตช.    อยู่ในบังคับบัญชาของ   นายกรัฐมนตรี (ขึ้นตรงต่อนายกไม่ใช่สำนักนายกรัฐมนตรี)

สำนักงานตำรวแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่
๑.รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ ฯลฯ
๒.ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตาม ป.วิ.อาญา
๓.ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา
๔.รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของ ปชช. และความมั่นคงของราชอาณาจักร
๕.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ หรือ สตช.
๖.ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่ นรม.มอบหมาย
๗.ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ ตาม (๑) - (๕) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ม.๖ วรรคสอง กำหนดว่า กรณีที่มีกฎหมายกำหนดความผิดทางอาญาและตกอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจตาม (๓)(๔)(๕) จะตรา พ.ร.ฎ.โอนอำนาจหน้าที่ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนให้เป็นอำนาจหน้าที่หน้าที่ของหน่วยงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นใดก็ได้ และให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กำหนดใน พ.ร.ฎ.ดังกล่าว เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ พงส. หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือ ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ตามป.วิ.อาญาแล้วแต่กรณี
มาตรา ๗
อธิบาย   ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชน   มีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ เพื่อ
- ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาญา รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสม และความต้องการของแต่ละพื้นที่
- ทั้งนี้ การดำเนินการมีส่วนร่วมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ต.ช.กำหนด
หมายเหตุ ตามมาตรานี้ใช้คำว่า “ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ต.ช.กำหนด” ให้สังเกตว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ ก.ต.ช.จะต้องเป็นเรื่องการวางนโยบายต่าง ๆ ความหมายกว้าง ๆ แต่ถ้าเป็นเรื่องการบริหารงานบุคคลก็จะต้องเป็นหน้าที่ของ ก.ตร.
มาตรา ๘
-อาจแบ่งเป็นข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศด้วยก็ได้    โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
- และกำหนดรายละเอียดต่างๆ เช่นบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย วินัย ในพระราชกฤษฎีกานั้น ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบกับข้าราชการตำรวจที่มียศอยู่ก่อนพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ
มาตรา ๙
อธิบาย กรณีปกติ   
- วัน เวลาทำงาน
- วันหยุดราชการตามประเพณี
- วันหยุดราชการประจำปี
- และการลาหยุดราชการของข้าราชการตำรวจ
- ให้เป็นไปตามที่ ครม.กำหนด
แต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
- ก.ต.ช. จะกำหนดให้ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม วัน เวลาที่แตกต่างจากที่ ครม.กำหนดก็ได้

มาตรา ๑๐ สำนักงานตำรวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้

-สตช. แบ่งส่วนราชการเป็น สง.ผบ.ตร. และ บช.
การแบ่งส่วนราชการ
-สง.ผบ.ตร.   เป็น   บช.   ให้ตราเป็น พ.ร.ฎ. รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ใน พ.ร.ฎ.นั้นด้วย
การจัดตั้ง
-การจัดตั้ง    บช.   ให้ตราเป็น พ.ร.ฎ. รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ใน พ.ร.ฎ.นั้นด้วย

การแบ่งส่วนราชการ
-บก.หรือส่วนราชการอื่น   ให้ทำเป็นกฎกระทรวง รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ในกฎกระทรวงนั้นด้วย

มาตรา ๑๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าส่วนราชการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรี และ ก.ต.ช. กำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองจากนายกรัฐมนตรี
(๓) เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(๔) วางระเบียบหรือทำคำสั่งเฉพาะเรื่องไว้ให้ข้าราชการตำรวจหรือพนักงานสอบสวนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่น

มาตรา ๑๒
- จเร รอง ผบ.ตร. และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจาก ผบ.ตร.

มาตรา ๑๓
-บช. หนึ่ง มี ผบช.คนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อ ผบ.ตร. มีรอง ผบช.เป็นผู้บังคับบัญชารองจาก ผบช. ให้ใช้บังคับกับหน่วยงานที่เทียบเท่า บช.ด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๑๔ ผู้บัญชาการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) บริหารราชการของ บช.ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(๒) ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของกองบัญชาการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(๓) เป็นผู้แทน สตช.ในราชการทั่วไปของกองบัญชาการ
(๔) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทุกสี่เดือน หรือตามระยะเวลาที่ ผบ.ตร.กำหนด
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดกำหนดให้การดำเนินการใดเป็นอำนาจของอธิบดีหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการมีอำนาจเช่นว่านั้นในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในกองบัญชาการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ต.ช. กำหนด
มาตรา ๑๕
-บก. หนึ่ง มี ผบก.คนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา มีรอง ผบก.เป็นผู้บังคับบัญชารองจาก ผบก. ให้ใช้บังคับกับหน่วยงานที่เทียบเท่า บก.ด้วยโดยอนุโลม

ผบก. มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) บริหารราชการของกองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(๒) ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของกองบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ผบก.ภ.จว.มีอำนาจหน้าที่ กำกับดูแลการปฏิบัติราชการ ของ ตร.สังกัด บช.อื่นมาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดนั้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการ หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้วย ในการนี้ ให้มีอำนาจสั่งการใด ๆ เพื่อให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่ หรือยับยั้งการกระทำใด ๆ ของข้าราชการตำรวจในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือกองบัญชาการ มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราว แล้วรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด


แนวจาก พรบ ตำรวจ...   #8 Posted : 21-07-2009 10:21:20  Guest
ข้อ 1 พ.ร.บ.นี้เรียกอย่างไรจึงถุกต้อง?
ก.พระราชบัญญัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
ข.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547
ค.พระราชบัญญัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2547
ง.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
ตอบ ง.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ( มาตรา 1 )
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ”

ข้อ 2 ข้อใดถูกต้องที่สุด?
ก.พระราชบัญญัติยศตำรวจยังไม่ถูกยกเลิก
ข.พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ยกเลิกทั้งหมด 18 ฉบับ
ค.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 คือพระราชบัญญัติที่ใช้
อยู่ในปัจจุบันนี้
ง. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ยกเลิกทั้งหมด 17 ฉบับ
ตอบ ง. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ยกเลิกทั้งหมด 17 ฉบับ (ตาม ม.3)

มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๖) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗
(๗) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗
(๘) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๙) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๐
(๑๐) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๓
(๑๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๕
(๑๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑๓) พระราชบัญญัติยศตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๘๐
(๑๔) พระราชบัญญัติยศตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕
(๑๕) พระราชบัญญัติยศตำรวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔
(๑๖) พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)
(๑๗) พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓
บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นในส่วนที่ได้บัญญัติไว้แล้ว ในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน


ข้อ. 3 พระราชบัญญัตินี้ประกาศใช้เมื่อใด?
ก. ประกาศใช้ 13 มกราคม พ.ศ. 2547
ข.ประกาศใช้ 12 มกราคม พ.ศ. 2547
ค. ประกาศใช้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ง.ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ตอบ ง.ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ( มาตรา.2 )
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 4 ข้อใดถูก สำหรับพระราชบัญญัตินี้
ก.เป็นปีที่ 60 ในรัชกาลปัจจุบัน
ข.โดยคำแนะนำและยินยอมของคณะรัฐมนตรี
ค.โดยประกาศถัดจากวันพระราชกฤษฏีกาแล้ว
ง.ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538
ตอบ ง.ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538
(ม.3 ข้อ 5 ดูคำเฉลย ข้อ 2)
ก.เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน / ข.โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา / ค.ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป( ม.2)

ข้อ. 5 บรรดากฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ คำสั่งอื่นในส่วนที่ได้บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้
ก.ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
ข.ให้นายกรัฐมนตรีวินิจนัย
ค.ให้นายกรัฐมนตรี ออกกฏกระทรวง
ง.ให้ยกเลิกแล้วให้ ผบ.ตร.ตัดสิน
ตอบ ก.ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน( ม.3 วรรค 2)

ข้อ 6 ข้อใดหมายถึง”ข้าราชการตำรวจ”?
ก.   ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ
ข.   บุคคลที่มียศและไม่มียศ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ค.   บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ
ง.   บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ
ตอบ ข. บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ( มาตรา. 4 )
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“ข้าราชการตำรวจ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
“กองบัญชาการ” หมายความรวมถึง ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบกองบัญชาการด้วย
“กองบังคับการ” หมายความรวมถึง ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบกองบังคับการด้วย
( ทุกข้อจะมีข้อความไม่ครบถ้วนแต่ ข.จะครบมากที่สุดใกล้เคียงกับ มาตรา. 4 ที่ว่า “ ข้าราชตำรวจ”หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้ง หรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ )

ข้อ 7 ผู้รักษาการตาม พรบ.นี้ คือใคร
ก.   นายกรัฐมนตรี
ข.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค.   รองนายกรัฐมนตรี
ง.   ผบ.ตร.
ตอบ นายกรัฐมนตรี (มาตรา. 5 )
(มาตรา. 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้ )

ข้อ 8 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของบุคคลหรือหน่วยงานใด
ก.   นายกรัฐมนตรี
ข.   ประธานรัฐสภา
ค.   วุฒิสภา
ง.รัฐสภา
ตอบ รัฐสภา
ข้อ 9 คำว่า “ กองทุน ” ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 หมายความว่าอะไร?
ก.   กองทุนสำหรับครอบครัวข้าราชการตำรวจ
ข.   กองทุนช่วยเหลืองานสอบสวนคดีอาญา
ค.   กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ง.   กองทุนเพื่อการสอบสวนและวิธีพิจารณาความอาญา
ตอบ ก.กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ( ม.4 )

ข้อ 10 ให้.............. รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และมีอำนาจออก...........เพื่อนปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ก.นายกรัฐมนตรี / พระกิจจานุเบกษา
ข.นายกรัฐมนตรี / กฏกระทรวง
ค. นายกรัฐมนตรี / พระราชกฤษฏีกา
ง.นายกรัฐมนตรี / ระเบียบ
ตอบ ข.นายกรัฐมนตรี / กฏกระทรวง (มาตรา. 5 )
( มาตรา. 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้ )

ข้อ 11. panda ต้องการทราบว่า ข้อใดถูก
ก.ข้าราชการตำรวจต้องรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนเท่านั้น
ข.กองบัญชาการ หมายความว่าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
ค.กรรมการหมายความว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาติ
ง.กองบังคับการหมายความว่าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
ตอบ ข.กองบัญชาการ หมายความว่าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
กองบัญชาการ( มาตรา. 4)
ตามมาตรา. 4 “ ข้าราชตำรวจ”หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้ง หรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ
ส่วนตัวเลือกอื่น
ค.กรรมการหมายความว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาติ(ไม่มีคำว่าคณะครับ)
ง.กองบังคับการหมายความว่าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ(ต้องตอบว่ากองบังคับการหมายความว่า ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบกองบังคับการด้วย ครับ )


ข้อ12. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มีทั้งหมดกี่ลักษณะ
ก. 6 ลักษณะ ข.7 ลักษณะ
ค. 8 ลักษณะ ง.9ลักษณะ
ตอบ ข. 7 ลักษณะ (ข้อนี้ไม่ต้องไปเปิดครับ ดุสารบัญก็พอครับ)

ข้อ 13 ประธานกรรมการ หมายถึงบุคคลใด ?
ก. ผบ.ตร. ข.นายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รอง ผบ.ตร.
ตอบ ข้อนี้หลอกครับ อ้าวววว หากท่านเข้าใจจะทราบว่า ไม่มีข้อถูก ตามมาตรา.4 ประธานกรรมการหมายความว่า ประธานนโยบายตำรวจแห่งชาติ แต่หากต้องตอบตามความจริงนะครับต้องตอบตาม ข้อ ข.นายยกรัฐมนตรี มาตราที่ 17 ครับ
มาตรา 17 ให้ ก.ต.ช. ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คน ซึ่
ชีวิตใช้ได้ คือ ชีวิตได้ใช้

ออฟไลน์ กาแฟดำ

 • ตำแหน่ง:Global Moderator
 • ระดับ:อาวุโส
 • *****
 • กระทู้: 140
 • กำลังใจ: ขอให้บรรจุ 17
 • เพศ: หญิง
 • สวัสดีประเทศไทย
แนวข้อสอบตำรวจ..ลองฝึกทำดูนะค่ะ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 07, 2012, 11:46:36 PM »
พรบตำรวจ(30-41)   #10 Posted : 21-07-2009 10:23:56 Guest
ข้อ 30 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คนครับ พี่น้อง?
ก. 9 คน ข.8 คน ค. 6 คน ง. 4 คน
ตอบ ง. 4 คน (ม.17)
( ม.17 วรรคสอง (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน สี่คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาโดยกรรมการตาม (1 ) ดูคำเฉลย ข้อ 28

ข้อ 31 หลักเกรณ์ และวิธีการสรรหากรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามที่...........
ก.ระเบียบ ก.ต.ช.
ข.ระเบียบ ก .ตร.
ค.ระเบียบ ครม.
ง.ระเบียบ ข.ต.อ.
ตอบ ก.ระเบียบ ก.ต.ช.( ม.17 )
( ม.17 ) ใ ห้ ก.ต.ช.ประกอบด้วย
( 1 ) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม และเลขาธิการสภาความมั่งคงแห่งชาติ และ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
(2)   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน สี่คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาโดยกรรมการตาม (1 )
ให้ประธานกรรมการโดยโดยคำแนะนำของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ยศ พล.ต.ท.ขึ้นไปคนหนึ่งเป็นเลขานุการ ก.ต.ช. และแต่งตั้งข้าราชการยศ พล.ต.ต.ขึ้นไป จำนวนไม่เกิน สองคนเป็นผู้ช่วย เลขานุการ ก.ต.ช.
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม (2 ) ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน ระเบียบ ก.ต.ช. . ให้ นายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิในราชกิจจานุเบกษา)ข้อ.32 ข้อใดถูกต้อง ครับบบบ
ก.   ผบ.ตร.เป็นประธาน ก.ต.ช.
ข.   ประธานสามารถเลือกเลขานุการ (ก.ต.ช.)มาทำหน้าที่ตามคำแนะนำของ ผุ้ทรงคุณวุฒิ
ค.   ให้นายกรัฐมนตรีประกาศชื่อกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิในราชกิจจานุเบกษา
ง.   กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิทั้ง หกคน ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาโดยกรรมการโดยตำแหน่ง
ตอบ . ค ให้นายกรัฐมนตรีประกาศชื่อกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิในราชกิจจานุเบกษา(ม.17 ) ( มาตรา. 17 วรรคสุดท้าย ดูคำอธิบาย ข้อ 31 )

ข้อ 33 การแต่งตั้งเลขานุการ ก.ต.ช. ข้อใดผิด?
ก.ให้ประธานแต่งตั้ง
ข.ผบ.ตร.แนะนำ
ค.ยศ พล.ต.ท.ขึ้นไป จำนวน 1 คน
ง.พล.ต.ต.ขึ้นไปอีก 3 คนเ ป็นผุ้ช่วยเลขาฯ
ตอบ ง.ครับ ข้อ ง.พล.ต.ต.ขึ้นไปอีก 3 คนเ ป็นผุ้ช่วยเลขา(มาตรา. .17 )
( มาตรา. 17 ดูคำอธิบายข้อ 31 พล.ต.ต.ขึ้นไปไม่เกิน สองคน ครับ )
ส่วนที่เหลือถูกต้องครับ ก.ให้ประธานแต่งตั้ง / ข.ผบ.ตร.แนะนำ / ค.ยศ พล.ต.ท.ขึ้นไป จำนวน 1 คน (เช่นกัน ดูคำอธิบาย ข้อ 31 )

ข้อ 34.การออกระเบียบ ประกาศหรือมติในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารราชการตำรวจ และวิธีปฎิบัติราชการของข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามแบบแผน และนโยบายที่ ก.ต.ช.กำหนด จะใช้บังคับได้ต่อเมื่อ
ก.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ข.ออกเป็นพระราชกฤษฏีกา
ค.ออกเป็นพระราชบัญญัติ
ง.ออกเป็นระเบียบ
ตอบ ก.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว(มาตรา. 18 วรรคสุดท้าย )

มาตรา18 นอกจากอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๖ ให้ ก.ต.ช. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ออกระเบียบ ประกาศ หรือมีมติในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารราชการตำรวจและวิธีปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ ให้เป็นไปตามแบบแผนและนโยบายที่ ก.ต.ช. กำหนด
(๒) เสนอแนะให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖ วรรคสอง
(๓) พิจารณาดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำเนินการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ
(๔) กำหนดกระบวนการและขั้นตอนในการกระจายอำนาจระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับตำรวจภูธรจังหวัด และราชการส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ ก.ต.ช. เห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่ ก.ต.ช. มอบหมาย
(๖) ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย การบริหารราชการตำรวจให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น ในการนี้ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจของกรุงเทพมหานคร จังหวัดและสถานีตำรวจต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่ดังกล่าว แล้วรายงาน ก.ต.ช. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป
องค์ประกอบ การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ต.ช. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.ต.ช.
ระเบียบหรือประกาศตาม (๑) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้


ข้อ 35.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม มาตรา. 17 ต้องมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในด้านใดบ้าง?
ก..กฏหมาย / การงบประมาณ / การพัฒนาผู้นำ / การวางแผนหรือการบริหาร / การจัดการ
ข.กฏหมาย / การงบประมาณ / การพัฒนาองค์กร / การวางแผนหรือการบริหาร / การจัดการ
ค. .กฏหมาย / การจัดองค์การ / การพัฒนาองค์กร / การวางนโยบายหรือการบริหาร / การจัดการ
ง. .กฏหมาย / การงบประมาณ / การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / การวางนโยบายแผนงาน/ การจัดการ
ตอบ ข.กฏหมาย / การงบประมาณ / การพัฒนาองค์กร / การวางแผนหรือการบริหาร / การจัดการ(มาตรา. 19)
(มาตรา.19 กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิตาม มาตรา. 17 (2 ) ต้องมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในด้าน กฎหมาย การงบประมาณ การพัฒนาองค์กร การวางแผนหรือการบริหาร และ การจัดการ

ข้อ 36 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีอายุเท่าไร?
ก. 65 ปี ข.55 ปี ค.50 ปี ง.40 ปี
ตอบ ง.40 ปี ( มาตรา. 20)
มาตรา 20 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็นที่ปรึกษาของข้าราชการการเมืองหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
(๙) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๐) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

ข้อ 37 จากข้อ 36 มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ กี่ปี กี่ วาระ ?
ก.2 ปี ไม่เกิน 4 วาระ
ข. 4 ปี ไม่เกิน 4 วาระ
ค. 4 ปี ไม่เกิน 2 วาระ
ง. 2 ปี ไม่เกิน 2 วาระ
ตอบ ค. 4 ปี ไม่เกิน 2 วาระ ( มาตรา. 21)


(มาตรา. 21 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับสรรหาใหม่เข้ารับหน้าที่ )


ข้อ 38 เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แล้ว?
ก.ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการ
ข.ให้พ้นจากหน้าที่ภายใน 30 วัน
ค..ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาใหม่เข้ารับหน้าที่
ง.ให้ประธานเตรียมเสนอชื่อเพื่อรับตำแหน่งอีกวาระ
ตอบ ค..ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาใหม่เข้ารับหน้าที่ ( ม.21)
(มาตรา. 21 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับสรรหาใหม่เข้ารับหน้าที่ )

ข้อ 39 จากข้อ 38 นอกจากพ้นตามวาระแล้วมี กรณีใดอีกจึงถือว่าพ้นจากตำแหน่ง ?
ก.อายุ ครบ 70 ปี
ข.ประพฤติไม่สมควร ขาดจริธรรม
ค.สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ก.อายุ ครบ 70 ปี( ม. 22 )
มาตรา. 22 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา. 21 กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิพ้นตำแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(3) ลาออก
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา. 20
(5) ก.ต.ช.มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียหรือมีการกระทำหรือมีคุณลักษณะไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ดำเนินการสรรหา และแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน ในกรณีนี้จะไม่ดำเนินการให้มีการสรรหาก็ได้

ข้อ 40 หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง ก่อนวาระ ให้ดำเนินการอย่างไร
ก.ให้ดำเนินการสรรหา
ข.สรรหาแล้วและแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทน
ค. ก.และ ข. ถูก
ง.รอประธานแต่งตั้งใหม่
ตอบ ค. ข้อ ค. ก.และ ข. ถูก ( ม. 22)
(ดูคำเฉลยข้อ 39)

ข้อ 41 จากข้อ 40 กรณีใดจะไม่ดำเนินการสรรหาก็ได้
ก.การดำรงตำแหน่งของกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึง 45 วัน
ข..การดำรงตำแหน่งของกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึง 60 วัน
ค..การดำรงตำแหน่งของกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึง 90 วัน
ง..การดำรงตำแหน่งของกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึง 30 วัน
ตอบ ค..การดำรงตำแหน่งของกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึง 90 วัน (ม.22)
(ดูคำเฉลยข้อ 39 ครับ)ผู้แตกฉาน   #11 Posted : 21-07-2009 20:47:01 Guest
ไม่ต้องออกเยอะนะคับ
อ่านสรุปก็พอแล้ว
ข้อสอบพรบ.ตำรวจออกไม่ลึกคับ


Jakes   #12 Posted : 22-07-2009 23:55:37 Guest

   
แนวข้อสอบ สรุปย่อพรบ. ตำรวจ
http://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=323police12.doc
แนวข้อสอบวิชา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พร้อมเฉลยออกบ่อย
http://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=126police13.doc
ติว พรบ. ตำรวจแห่งชาติ ข้อสอบตำรวจ ที่ออกบ่อย
http://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=157police14.ppt
แนวข้อสอบตำรวจ วิชา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ใหม่)
http://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=923police15.doc
แนวข้อสอบตำรวจ วิชางานสารบรรณพร้อมเฉลย
http://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=383#3591;#3634;#3609;#3626;#3634;#3619;#3610;#3633;#3597;[1]...pdf
http://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=692#3648;#3593;#3621;#3618; #3626;#3634;#3619;#3610;[1]...pdf
http://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=396#3649;#3609;#3623;#3586;#3629;#3657;#3626;#3629;#3610;[1]...pdf
http://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=921#3649;#3609;#3623;#3586;#3657;#3629;#3626;#3629;#3610;[1]...pdf
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2552
http://download-files.tulatemiya.com/download.php?file=38doc1.pdf


เอ๋   #13 Posted : 25-07-2009 04:39:38  Guest
ขอบคุณนะคะ เปิดมาดูกระทู้ ของ GUEST OK นะค่อนข้างจะตรงกับที่เราอ่านเลย เราจะสอบตำรวจชั้นประทวน อำนวยการและสนับสนุน มีอะไรช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ ขอบคุณจริงๆๆ แต่เราก็ว่ายากน่าดูเลยแหละ


เอ๋   #14 Posted : 25-07-2009 04:44:32 Guest
ขอบคุณนะคะ เปิดมาดูกระทู้ ของ GUEST #10 OK นะค่อนข้างจะตรงกับที่เราอ่านเลย เราจะสอบตำรวจชั้นประทวน อำนวยการและสนับสนุน มีอะไรช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ ขอบคุณจริงๆๆ แต่เราก็ว่ายากน่าดูเลยแหละ


นู๋ดี   #15 Posted : 26-07-2009 11:16:35 Guest
........เรามาแบ่งปัน รวมกันนะค่ะ

จะได้มีตำรวจดีๆ ค่อยรับใช้ประชาชน ............


นิกรน้อย   #24 Posted : 31-03-2011 09:09:28  Guest

 ;D
หากมีข้อใดซ้ำขออภัยครับ
แนวข้อสอบในเนื้อหาของ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
1.   สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใด
ก.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข.   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค.   นายกรัฐมนตรี
ง.   เลขาธิการสำนักงานข้าราชการพลเรือน
2.   ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตาม พระราชบัญญัติตำรวจแห่ง ชาติ พ.ศ. 2547
ก.   ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ข.   รักษาอธิปไตยและธำรงไว้ซึ่งเอกราชของชาติ
ค.   ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา
ง.   ช่วยเหลือพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
3.   หัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือผู้ใด
ก.   ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข.   หัวหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค.   ผู้บังคับการตำรวจแห่งชาติ
ง.   จเรตำรวจแห่งชาติ
4.   ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับผู้บัญชาการจะต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการของตนให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบภายในรอบระยะเวลาเท่าใด
ก. 1 เดือน
ข.   2 เดือน
ค.   3 เดือน
ง.   4 เดือน
5.   ก.ต.ช. ย่อมาจากคำว่าอะไร
ก.   คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ
ข.   กรรมการตุลาการแห่งชาติ
ค.   คณะกรรมการจเรตำรวจแห่งชาติ
ง.   คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ


6.   ข้อใดมิใช่กรรมการโดยตำแหน่งของ ก.ต.ช.
ก.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ข.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค.   นายกรัฐมนตรี
ง.   เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
7.   ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขานุการ ก.ต.ช. ต้องมีชั้นยศใด
ก.   พันตำรวจเอก (พิเศษ) ขึ้นไป
ข.   พลตำรวจตรีขึ้นไป
ค.   พลตำรวจโทขึ้นไป
ง.   พลตำรวจเอก
8.   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของ ก.ต.ช. ต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด
ก.   มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือ โอนจากสัญชาติอื่นเป็นสัญชาติไทยตามแบบที่กฎหมายกำหนด
ข.   มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
ค.   มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
ง.   สามารถดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองได้เว้นแต่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ สมาชิกองค์การบริหารท้องถิ่น
9. ชั้นยศ ว่าที่พันตำรวจโท ผู้ใดเป็นผู้แต่งตั้ง
ก.   ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข.   กระทำโดยประกาศพระบรมราชโองการ
ค.   ผู้บัญชาการต้นสังกัดที่ปฏิบัติราชการ
ง.   ผู้บังคับการ
10. ก.ตร. เป็นคำย่อของคำว่าอะไร
ก.   คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
ข.   คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ
ค.   คณะกรรมการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ง.   คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
11.   ข้อใดเป็นกรรมการโดยตำแหน่งของ ก.ตร.
ก.   ผู้บัญชาการสอบสวนกลาง
ข.   เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ค.   ผู้บังคับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ
ง.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
12.   ก.ตร. ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ได้รับการแต่งตั้งในส่วนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการตำรวจจำนวนกี่คน
ก.   5 คน
ข.   6 คน
ค.   7 คน
ง.   8 คน
13.   ผู้ใดต่อไปนี้สามารถดำรงตำแหน่งใน ก.ต.ช. และ ก.ตร. ได้ในคราวเดียวกัน
ก.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข.   นายกรัฐมนตรี
ค.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ง.   เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
14.   กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิสามารถดำรงตำแหน่งได้คราวละกี่ปี
ก. 2 ปี
ข. 3 ปี
ค. 4 ปี
ง. 5 ปี
15.   กรณีคณะกรรมการข้าราชการตำรวจประพฤติเสื่อมเสีย จะพ้นจากตำแหน่งได้ต้องมีมติจาก ก.ตร. ด้วยคะแนนเสียงเท่าใด
ก.   กึ่งหนึ่ง
ข.   หนึ่งในสาม
ค.   สองในสาม
ง.   สามในสี่
16.   ตำแหน่งผู้บังคับการเทียบเท่ากับตำแหน่งใดต่อไปนี้
ก.   พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ
ข.   พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ
ค.   พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ
ง.   ไม่มีข้อใดถูก
17.   ตำแหน่งต่อไปนี้กำหนดให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ
ก.   พนักงานสอบสวน
ข.   รองสารวัตรจราจร
ค.   รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
ง.   รองสารวัตรสืบสวน
18.   ข้อใดมิใช่เงื่อนไขการเลื่อนตำแหน่งจากพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการเป็นพนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษ
ก.   อายุราชการเกินกว่าสิบปีขึ้นไป
ข.   ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
ค.   ได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับ ส.3
ง.   ผ่านการประเมิน
19.   ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำรวจต้องมีอายุอย่างน้อยที่สุดกี่ปี
ก. 17 ปี
ข. 18 ปี
ค. 19 ปี
ง. 20 ปี
20.   ข้อใดต่อไปนี้ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับหมู่ได้
ก.   พลตำรวจถนอม
ข.   สิบตำรวจโทขึ้น
ค.   จ่าสิบตำรวจประยงค์
ง.   สิบตำรวจเอกดำ
21.   การแต่งตั้งนายตำรวจสัญญาบัตรชั้นยศพันตำรวจโทจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ไปดำรงตำแหน่งในกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ต้องกระทำตามขั้นตอนใด
ก.   ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำความตกลงกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 และ 3
ข.   ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบ
ค.   ให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 และ 3 ตกลงกันก่อนเสนอให้ ก.ตร. เห็นชอบ
ง.   ให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 และ 3 ทำความตกลงกัน แล้วให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
22. การแต่งตั้งจเรตำรวจแห่งชาติ มีขั้นตอนอย่างไร
ก.   ให้ ก.ตร. เสนอชื่อต่อนายกรัฐมนตรี และ นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง
ข.   ให้ ก.ต.ช. เสนอชื่อต่อนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง
ค.   ให้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอรายชื่อ ก.ตร. เพื่อให้ความเห็นชอบแล้วให้ นายก รัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลโปรดเกล้า ฯ
ง.   ให้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอรายชื่อ ก.ต.ช. เพื่อให้ความเห็นชอบแล้วให้นายก รัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ23. หลักพิจารณาข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หลักในการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
ก.   ประวัติการรับราชการ
ข.   จำนวนครั้งที่ได้บำเหน็จพิเศษ
ค.   ความอาวุโส
ง.   ความรู้ความสามารถ
24. การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการตำรวจเป็นกรณีพิเศษสองขั้นต้องได้รับการอนุมัติจากใคร
ก.   ก.ต.ช.
ข.   ก.ตร.
ค.   ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ง.   นายกรัฐมนตรี
25. โทษทางวินัยของข้าราชการตำรวจมีกี่สถาน
ก.   5 สถาน
ข.   6 สถาน
ค.   7 สถาน
ง.   8 สถาน
26.   ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่โทษทางวินัย
ก.   ฑัณฑกรรม
ข.   กักยาม
ค.   กักขัง
ง.   จำคุก
ข้อ 27 – 29 ข้อความต่อไปนี้ถูก หรือ ผิด
27.   รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนรับมอบอำนาจจากผู้กำกับให้ปฏิบัติราชการแทนได้มอบอำนาจต่อให้กับสารวัตรสืบสวนให้ปฏิบัติราชการแทนอีกลำดับหนึ่งเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน
28.   นายกรัฐมนตรีสามารถสั่งให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนผู้บังคับตำรวจนครบาล 1 ได้โดยทันทีที่ตำแหน่งว่างลง
29.   ข้าราชการตำรวจชั้นยศ ร้อยตำรวจโท ได้รับขั้นเงินเดือนระดับ ส.1
30.   การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจไปดำรงตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก.   แต่งตั้ง พ.ต.ต.ชาติชาย จากสารวัตรธุรการ เป็น พนักงานสอบสวน(สบ.2)
ข.   แต่งตั้ง ร.ต.อ.สมบัติ จากพนักงานสอบสวน (สบ.2) เป็นสารวัตรจราจร
ค.   แต่งตั้ง พ.ต.ท.คมสันต์ จากพนักงานสอบสวน (สบ.3 ) เป็นสารวัตรป้องกันปราบปราม
ง.   แต่งตั้ง ร.ต.ต. สมชาย จากพนักงานสอบสวน (สบ.1 ) เป็นรองสารวัตรสืบสวน

31.   ระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจเป็นระยะเวลานานเท่าใด
ก.   ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ข.   ไม่น้อยกว่า 4 เดือน
ค.   ไม่น้อยกว่า 5 เดือน
ง.   ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
32.   ร้อยตำรวจเอกคงเทพ รองสารวัตรสืบสวน สน.มักกะสัน กระทำความผิดทางวินัยร้ายแรงถูกสั่งให้สำรองราชการ ผู้ใดต่อไปนี้มีอำนาจสั่งการดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ก.   ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1
ข.   ผู้กำกับการ สน.มักกะสัน
ค.   ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
ง.   ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
33.   ข้อใดเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ก.   ขับรถยนต์โดยประมาทเฉี่ยวชนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ข.   ดูถูกเหยีดหยามประชาชนที่มาแจ้งความร้องทุกข์ว่าไม่มีความรู้ทางกฎหมาย
ค.   เป็นกรรมการผู้จัดการในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ง.   แต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยขณะปฏิบัติหน้าที่
34.   ข้อใดถือเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ก.   ร่วมกับพวกลักทรัพย์ผู้อื่น
ข.   ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเวลาสิบวัน
ค.   รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
ง.   ไม่กระทำการตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร.
35.   ข้อใดคือความหมายของการลงโทษ กักยาม
ก.   การขังในที่จัดไว้เพื่อควบคุมแต่เฉพาะคนเดียวหรือหลายคนรวมกันตามที่จะได้มีคำสั่ง
ข.   กักตัวไว้บริเวณใดบริเวณหนึ่งที่สมควรตามที่จะกำหนด
ค.   การให้ทำการโยธา หรือ การให้อยู่เวรยามนอกจากหน้าที่ประจำ
ง.   การให้เข้าเวรทำงานสาธารณะประโยชน์ซึ่งไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อหนึ่งวัน
36.   เมื่อมีการกล่าวหาว่าข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัยผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการอย่างไร
ก.   ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข.   ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
ค.   มีคำสั่งให้สำรองราชการไว้ก่อน
ง.   ลงฑัณฑ์ตามข้อมูลและความผิดที่ได้รับทราบมา

37.   ระยะเวลาในการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาในกรณีมีการสืบสวนข้อเท็จจริง ต้องให้เสร็จ สิ้นภายในระยะเวลาเท่าใด
ก.   100 วัน
ข.   120 วัน
ค.   180 วัน
ง.   240 วัน
38. หากไม่แล้วเสร็จตามข้อ 37 สามารถขยายระยะเวลาดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร
ก.   ไม่ได้ เนื่องจากให้ระยะเวลาพอสมควรแล้ว
ข.   ได้เพียงหนึ่งครั้ง แต่ไม่เกิน 30 วัน
ค.   ได้เพียงหนึ่งครั้ง แต่ไม่เกิน 60 วัน
ง.   ได้สองครั้ง ครั้งละไม่เกิน 60 วัน
39.    กรณีต้องกักตัวข้าราชการตำรวจซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาอำนาจกักตัวไว้นานเท่าใด
ก.   ไม่เกิน 15 วัน
ข.   ไม่เกิน 20 วัน
ค.   ไม่เกิน 30 วัน
ง.   ไม่เกิน 7 วัน
40.   ข้อใดไม่ใช่โทษสำหรับข้าราชการตำรวจที่กระทำความผิดทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ก.   กักขัง
ข.   ปลดออก
ค.   ตัดเงินเดือน
ง.   กักยาม
41.   ข้าราชการตำรวจที่กระทำความผิดทางวินัยและออกจากราชการก่อนถูกดำเนินการ หากต้องการกลับเข้ารับราชการใหม่ต้องทิ้งระยะเวลานานเท่าใดจึงจะไม่ถูกดำเนินการทางวินัยในเรื่องเดิม
ก.   2 ปี
ข.   3 ปี
ค.   5 ปี
ง.   10 ปี
42.   ข้อใดคือที่มาของเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ก.   เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ข.   เงินและทรัพย์สินที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือ มูลนิธิ
ค.   เงินเปรียบเทียบปรับคดีอาญาที่เป็นอำนาจในส่วนของข้าราชการตำรวจโดยมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ง.   ถูกทุกข้อ
43.   ผู้แต่งเครื่องแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิในพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกมีความผิดตามกฎหมายต้องระวางโทษใด
ก.   จำคุก 3 เดือน ถึง ห้าปี
ข.   จำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ค.   จำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี
ง.   จำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 7 ปี
44.   หาก นายบอย ต้องการแสดงละครที่ต้องใส่เครื่องแบบตำรวจ นายบอย ต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะไม่ถือเป็นความผิด
ก.   ทำเป็นหนังสือแจ้งต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่น้อยกว่า 15 วัน
ข.   แจ้งต่อหัวหน้าสถานีตำรวจแห่งท้องที่ที่จะทำการแสดง
ค.   แจ้งต่อนายอำเภอในท้องที่ให้ทราบ
ง.   ไม่มีข้อใดถูก
45.   พลฯ สะอาด สังกัดอยู่ทีสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางถูกสั่งลงโทษกักยาม แต่ พลฯ สะอาดต้องการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว พลฯสะอาดต้องไปอุทธรณ์ต่อผู้ใด
ก.   ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1
ข.   ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
ค.   จเรตำรวจแห่งชาติ
ง.   ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
46.   การพ้นจากตำแหน่งใดต่อไปนี้นายกรัฐมนตรีต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการ
ก.   ผู้คับคับการ
ข.   จเรตำรวจแห่งชาติ
ค.   ผู้บัญชาการ
ง.   พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
47.   สำนักงานตำรวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการออกเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง
ก.   สองส่วน คือ สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ กองบัญชาการ
ข.   สองส่วน คือ กองบัญชาการ และกองบังคับการ
ค.   สามส่วน คือ กองบัญชาการ , กองบังคับการ และกองกำกับการ
ง.   สองส่วน คือ สำนักงานจเรตำรวจ และ กองบัญชาการ

48.   ส่วนราชการใดต่อไปนี้มิได้ขึ้นตรงต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก.   กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
ข.   กองบังคับการตำรวจนครบาล 1
ค.   กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน
ง.   สำนักแพทย์ใหญ่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
49.   นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ช. จะพ้นจากตำแหน่งได้ตามข้อใด
ก.   อายุ 60 ปี บริบูรณ์
ข.   ก.ต.ช. ลงมติด้วยคะแนนเสียง 1 ใน 3 ให้พ้นหน้าที่
ค.   อายุ 70 ปีกว่า
ง.   ไม่มีข้อใดถูก
50.   ข้อใดมิใช่หน้าที่ของ ก.ตร.
ก.   กำหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจและจัดระบบราชการตำรวจ
ข.   พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่นายกรัฐมนตรีเสนอ
ค.   กำหนดชั้นยศที่ควรบรรจุแต่งตั้งและอัตราเดงินเดือนที่ควรได้รับสำหรับวุฒิปริญญาหรือประกาศนียบัตรต่าง ๆ
ง.   ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ หรือมีมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ
51.   ตำแหน่งใดต่อไปนี้หากต้องการปรับเพิ่มใหม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ต.ช. ก่อน
ก.   ผู้บัญชาการ
ข.   พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ
ค.   พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ง.   ถูกทั้ง ก และ ค
52.   พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิเทียบเท่ากับตำแหน่งใด
ก.   สารวัตร
ข.   รองผู้บังคับการ
ค.   ผู้บังคับการ
ง.   ผู้กำกับการ
53.   รองผู้บังคับการเทียบเท่ากับตำแหน่งใด
ก.   พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ
ข.   พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ
ค.   พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ
ง.   พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ
54.   กองทุน ตามความหมายในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติหมายถึง
ก.   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข.   กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตำรวจ
ค.   กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ง.   กองทุนรวมทวีทรัพย์มั่นคง
55.   การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจแบบไม่มีชั้นยศจะต้องกระทำโดยวิธีใด
ก.   กำหนดเป็นระเบียบของ ก.ต.ช.
ข.   ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ค.   ประกาศของ ก.ต.ร.
ง.   คำสั่งจากสำนักงานนายกรัฐมนตรี
56.   สารวัตรสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน้าที่ในจังหวัดนนทบุรี อยู่ภายใต้การกำกับดูแลบังคับบัญชาของผู้ใด
ก.   รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข.   ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ค. จเรตำรวจแห่งชาติ
ง. ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
57.   สารวัตรสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทำหน้าที่ในจังหวัดนนทบุรี อยู่ภายใต้การกำกับดูแลบังคับบัญชาของผู้ใด
ก.   ผู้กำกับการ สภ.อ.เมืองนนทบุรี
ข.   ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ค.   ผู้บังคับการจังหวัดนนทบุรี
ง.   ไม่มีข้อใดถูก
58.   ผู้ใดมีหน้าที่กำหนดขั้นตอน นโยบายการกระจายอำนาจระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับตำรวจภูธรจังหวัด
ก.   ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข.   ก.ต.ช.
ค.   ก.ตร.
ง.   จเรตำรวจแห่งชาติ
59. ความเชี่ยวชาญทางสาขาใดมิได้ถูกกำหนดให้เป็นคุณสมบัติ ของ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ช.
ก.   การพัฒนาองค์กร
ข.   การงบประมาณ
ค.   การบริหารจัดการ
ง.   การคลัง
60.    การประชุมของ ก.ต.ช. ต้องมีจำนวนเท่าใดจึงจะครบองค์ประชุม
ก.   สามในสี่
ข.   ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ค.   ไม่น้อยกว่าสองในสาม
ง.   ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
61.   ยศตำรวจมีกี่ลำดับ
ก.   15
ข.   14
ค.   12
ง.   13
62.   การถอดหรือออกจากยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรต้องกระทำโดย
ก.   มติคณะรัฐมนตรี
ข.   ประกาศพระบรมราชโองการ
ค.   คำสั่งนายกรัฐมนตรี
ง.   คำสั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
63.   กรณีมีคณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนกำหนดจะต้องจัดให้มีการเลือกใหม่ภายในระยะเวลาเท่าใด
ก.   ภายในสามสิบวันหลังจากตำแหน่งว่างลง
ข.   ภายในหกสิบวันก่อนวันครบวาระ
ค.   ภายในหกสิบวันหลังจากตำแหน่งว่างลง
ง.   ไม่มีข้อใดถูก
64.   ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตำรวจชั้นยศใด
ก.   นายดาบตำรวจ
ข.   สิบตำรวจตรี
ค.   สิบตำรวจโท
ง.   ถูกทุกข้อ
65.   ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการตำรวจระดับใด ภายใต้ความเห็นขอบของ ก.ตร.
ก.   ระดับ 8
ข.   ระดับ 4
ค.   ทุกระดับชั้น
ง.   ไม่มีข้อใดถูก
66.   ผู้ใดต่อไปนี้ไม่ใช่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ก.   ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
ข.   ผู้แทนสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี
ค.   ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ง.   จเรตำรวจแห่งชาติ
67.   การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสามารถมอบหมายให้ผู้ใดมีอำนาจแต่งตั้งแทนตนได้
ก.   ผู้บังคับการ
ข.   ผู้บัญชาการ
ค.   ผู้กำกับการ
ง.   รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
68.   พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษให้แต่งตั้งจากชั้นยศใด
ก.   พันตำรวจเอก
ข.   พันตำรวจโท
ค.   พันตำรวจตรี
ง.   ร้อยตำรวจเอก
69.   เมื่อตำแหน่งจเรตำรวจแห่งชาติว่างลงผู้ใดมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน
ก.   นายกรัฐมนตรี
ข.   ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ค.   รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ง.   ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
70.   พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
ชีวิตใช้ได้ คือ ชีวิตได้ใช้

www.sara-dede.com โฆษณาแบบลิงค์ข้อความตำแหน่งนี้ ติดต่อ Admin @ 629-632

www.sara-dede.com โฆษณาแบบลิงค์ข้อความตำแหน่งนี้ ติดต่อ Admin @ 629-632

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

ลงโฆษณาตำแหน่งนี้ แบบข้อความ ติดต่อ ADMIN

Ads@ Admin 690-700 ชื่อ: อีเมล์:
Verification:

Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image
Type the letters shown in the picture:
กรุณาตอบว่า   หนึ่ง บวก สอง ได้เท่าไหร่  (ตอบเป็นตัวหนังสือ):


Facebook Comments

 sara-dede.com งานราชการ สอบราชการ สอบบรรจุ เปิดสอบราชการ สอบท้องถิ่น ชีทหน้าราม www.sara-dede.com รวมพลคนสอบราชการ สาระดี สาระดีดี สอบ ก.พ. สอบปลัดอำเภอ สอบ ภาค ก. สอบสรรพากร สอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สอบพัฒนาชุมชน สอบตำรวจ สอบทหาร สอบครู สอบศุลกากร สอบ ปปช. ปปส. ปปง. ปปท. ดีเอสไอ DSI นักวิชาการพาณิชย์ นักทรัพยากรบุคคล นักฝึกอบรม นักวิชาการแรงงาน รวมพลคนสอบราชการ เปิดสอบราชการ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ แนวข้อสอบภาค ก นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาระดีดี.คอม ปลัดอำเภอ สอบภาค ก กพ.งานราชการ เปิดสอบราชการ สอบปลัดอำเภอ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ สอบนักจัดการงานทั่วไป สอบนิติกร สอบเน สอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สรรพากร นักบัญชีและการเงิน ครู สอบท้องถิ่น อบจ. อบต. เทศบาล พนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร แจกแนวข้อสอบเพื่อสอบบรรจุรับราชการทุกตำแหน่ง ปปช. ปปส. ปปท. DSI กระทรวงยุติธรรม คนมหาดไทยสาระดี งานราชการ สอบราชการ สอบท้องถิ่น 55 เปิดสอบ ราชการ สมัครงานราชการ สอบบรรจุราชการ ข้อสอบเรียนปริญญาโท สอบภาค ก สอบนายร้อย สอบตำรวจ ปลัดอำเภอ สอบ ปปส. สอบ กรมศุลกากร สอบ กพ. ศูนย์รวมข่าวการสอบราชการ พนักงานราชการ คู่มือสอบราชการ หนังสือติวสอบราชการ แนวข้อสอบ หนังสือติวราชการ สอบ ภาค ข กพ. เทคนิคสอบสัมภาษณ์ราชการ หางานราชการ สอบ อบต. สอบ เทศบาล สอบ อบจ. ลูกจ้างชั่วคราว สอบ ครู เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งว่างราชการ เงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ ค่าครองชีพชั่วคราว รวมแหล่งงานราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การสอบราชการ สอบนิติกร สอบนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สรรพากร ประกันสังคม นักวิชาการการเงินและบัญชี นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศาสนา นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างไฟฟ้า วิศวกร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม DSI ปปง. ปปท. ติวสอบราชการฟรี แนวข้อสอบฟรี โฆษณาฟรี พูดคุยปรึกษากันเรื่องการสอบราชการที่นี่

หน้าหลัก สาระดี รวมพล: คนสอบ สนง.ป.ป.ส. รวมบทความดีดี
กดสมัครสมาชิก
หน้าแรก สาระดีดี.คอม ขอ - แจกข้อสอบ งานเอกชน งานพิเศษ เฟสบุค กลุ่ม สาระดีดี
บอร์ด รวมพลคนสอบราชการ  โอน ย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง ข่าวเด่นประจำวัน เฟสบุค รวมกลุ่มสอบปลัด
สอบเนติบัณฑิตยสภา กฎ ระเบียบ งานราชการ รวมกระทู้จากทุกบอร์ด แฟนเพจ สาระดีดี.คอม
รวมพล: ปลัดอำเภอ  ข่าวสารจาก ADMIN CHAT ONLINE  ฟังเพลง facebook admin
รวมพล:นักจัดการงานทั่วไป เรียนออนไลน์ งานราชการที่เปิดสอบ (พื้นที่โฆษณา) line ID : khonkiri
รวมพล: สอบภาค ก  พูดคุยเรื่องงานราชการ ศูนย์รวมข้อสอบราชการ(พื้นที่โฆษณา)
รวมพล: ปปช.ทุกตำแหน่ง งานราชการ ที่เปิดสอบ รวมข่าวเปิดสอบ+คู่มือสอบ (พื้นที่โฆษณา)
รวมพล: ปปท.ทุกตำแหน่ง มุมคลายเครียด ซื้อ-ขาย คู่มือสอบ ชุดติว
รวมพล: สอบภาค ข ของ ก.พ. บอร์ดของสมาชิก VIP

สาระดี งานราชการ สอบราชการ สอบท้องถิ่น 55 เปิดสอบราชการ สมัครงานราชการ สอบบรรจุราชการ ข้อสอบเรียนปริญญาโท สอบภาค ก สอบนายร้อย สอบตำรวจ ปลัดอำเภอ  สอบ ปปส. สอบ กรมศุลกากร สอบ กพ. ศูนย์รวมข่าวการสอบราชการ พนักงานราชการ คู่มือสอบราชการ หนังสือติวสอบราชการ แนวข้อสอบ หนังสือติวราชการ สอบ ภาค ข กพ. เทคนิคสอบสัมภาษณ์ราชการ หางานราชการ สอบ อบต. สอบ เทศบาล สอบ อบจ. ลูกจ้างชั่วคราว สอบ ครู เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งว่างราชการ เงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ ค่าครองชีพชั่วคราว รวมแหล่งงานราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การสอบราชการ สอบนิติกร สอบนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สรรพากร ประกันสังคม นักวิชาการการเงินและบัญชี นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศาสนา นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างไฟฟ้า วิศวกร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม DSI ปปง. ปปท.สอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ติวสอบราชการฟรีแนวข้อสอบฟรี โฆษณาฟรี BANNER1