สมัครสมาชิก สาระดีดี.คอม รวมพลคนสอบราชการ ด้วยไอดีและพาสเวิร์ดของ facebook เพียงแค่ กด

งานราชการที่เปิดสอบและรับสมัครสอบ ณ วันนี้

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ อัพเดตทุกวัน

 รายละเอียดงานอื่นๆ Click --- > งานราชการ อัพเดตทุกวัน

Home UpdateTopic Chat Online  Content  Job  Product Facebook

โปรดติดตาม เราได้ที่ facebook กลุ่ม สาระดีดี.คอม BY ADMIN BANNER 4

สาระดี งานราชการ สอบราชการ สอบท้องถิ่น 56 เปิดสอบราชการ สมัครงานราชการ สอบบรรจุราชการ ข้อสอบเรียนปริญญาโท สอบภาค ก สอบนายร้อย สอบตำรวจ ปลัดอำเภอ สอบ ปปส. สอบ กรมศุลกากร สอบ กพ. ศูนย์รวมข่าวการสอบราชการ พนักงานราชการ คู่มือสอบราชการ หนังสือติวสอบราชการ แนวข้อสอบ หนังสือติวราชการ สอบ ภาค ข กพ. เทคนิคสอบสัมภาษณ์ราชการ หางานราชการ สอบ อบต. สอบ เทศบาล สอบ อบจ. ลูกจ้างชั่วคราว สอบ ครู เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งว่างราชการ เงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ ค่าครองชีพชั่วคราว รวมแหล่งงานราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การสอบราชการ สอบนิติกร สอบนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สรรพากร ประกันสังคม นักวิชาการการเงินและบัญชี นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศาสนา นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างไฟฟ้า วิศวกร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม DSI ปปง. ปปท.สอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ติวสอบราชการฟรี แนวข้อสอบฟรี โฆษณาฟรี 

สมัครสมาชิก สาระดีดี.คอม รวมพลคนสอบราชการ ด้วยไอดีและพาสเวิร์ดของ facebook เพียงแค่ กดAds@admin 10-21

ผู้เขียน หัวข้อ: กรมประมง เปิดสอบ พนักงานราชการ สมัครถึง 10 มกราคม พ.ศ. 2557 แนวข้อสอบ  (อ่าน 388 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ แนวข้อสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ

  • รวมแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ
  • ระดับ:ชำนาญการพิเศษ
  • ***
  • กระทู้: 1024
  • กำลังใจ: ขอให้บรรจุ 0
  • เพศ: หญิง
  • รวมแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ
    • facebook.com/ratchakarn


กรมประมง เปิดสอบ พนักงานราชการ 
ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง(สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด) 1 ตำแหน่ง 
รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557


กรมประมงถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ           


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยประมง(สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด) 


อัตราเงินเดือน : 10430 บาท


ประเภท : บริการ 


จำนวน : 1 ตำแหน่ง 


ระดับการศึกษา : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารแนบ 


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ วิธีการเลือกสรร :


วันเปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557

แนวข้อสอบ พนักงานผู้ช่วยประมง กรมประมง

1.       ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมประมง
ก.       www.sso.go.th                                                             ค. http:// www.fish.go.th  
ข.       http://www.mol.go.th                                                ง. http:// www.fisheries.go.th
2.       อธิบดีกรมประมงคนแรกคือใคร
ก.       หลวงจุลชีพพิชชาธร                                                  ค. หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
ข.       ดร.ฮิวแมคคอร์มิค   สมิท                                            ง. พระยาชลมารคพิจารณ์
3.       อธิบดีกรมประมงคนปัจจุบันคือใคร
ก.       นายสมหวัง    พิมลบุตร                                              ค. นายสุรจิตต์     อินทรชิต
ข.       นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์                                        ง. นายวิมล    จันทรโรทัย
4.       ปัจจุบันรองอธิบดีกรมประมงมีกี่คน
ก.       1  คน                                                                              ค. 3  คน
ข.       2  คน                                                                              ง. 4  คน
5.       กรมประมงก่อตั้งขึ้นเมื่อ่ปี พ.ศ. ใด
ก.       พ.ศ. 2467                                                                      ค. พ.ศ. 2456
ข.       พ.ศ. 2476                                                                      ง. พ.ศ. 2478
6.       การบริหารจัดการทางด้านการประมงของไทยเริ่มขึ้น ในปีใด
ก.        พ.ศ. 2444                                                                     ค.  พ.ศ. 2446   
ข.        พ.ศ. 2445                                                                     ง. พ.ศ. 2447
7.       กระทรวงเกษตรพาณิชยการในอดีต เกิดจากการรวมกันของกระทรวงใด
ก.       กระทรวงเกษตราธิการกับกระทรวงพาณิชย์
ข.       กระทรวงเกษตราธิการกับกระทรวงคมนาคม
ค.       กระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงคมนาคม
ง.       กระทรวงเกษตราธิการกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงคมนาคม
8.       ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมประมง
ก.       Department of  Labour  Protection and Welfare
ข.       Department of  Fisheries
ค.       Department of  Fisher
ง.       Department of   Fish
9.       ข้อใดคือ  e-mail  ของกรมประมง
ก.       info@labour.mail.go.th                                              ค. osh1@labour.mail.go.th
ข.       it@dof.in.th                                                                    ง.  info@sso.go.th 
10.    กรมประมงตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก.       มีนบุรี                                                                             ค. จตุจักร
ข.       ลาดพร้าว                                                                       ง. บางนา
11.    ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมงคือ
ก.      We are FISH                                                                ค. We are FISHER
ข.      We are FISHERIES                                                   ง. ไม่มีข้อถูก
12.    ข้อใด ไม่ใช่ ค่านิยมหลักของกรมประมง
ก.       ความเป็นมิตร                                                               ค. ความซื่อสัตย์
ข.       ความฉลาด                                                                    ง. ความรับผิดชอบ
13.    ค่านิยมหลัก  Integrity  คือ
ก.       คุณธรรม  จริยธรรม                                                     ค. ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
ข.       ความสง่างาม                                                                ง. ความเรียบง่าย
14.    ค่านิยมหลัก  Enthusiasm  คือ
ก.       พลังและกำลังความสามารถ                                      ค. ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
ข.       ความสง่างาม                                                                ง. ความเรียบง่าย
15.    ค่านิยมหลัก  Simplicity  คือ
ก.       ความสุข                                                                         ค. ความเป็นมิตร
ข.       ความเรียบง่าย                                                               ง. ความสง่างาม
16.    ค่านิยมหลัก  Responsibility  คือ
ก.       ความเป็นมิตร                                                               ค. ความซื่อสัตย์
ข.       ความฉลาด                                                                    ง. ความรับผิดชอบ
17.    ค่านิยมหลัก  Friendly  คือ
ก.       ความเป็นมิตร                                                               ค. ความซื่อสัตย์
ค.       ความฉลาด                                                                    ง. ความรับผิดชอบ
18.    ค่านิยมหลัก  Smartness  คือ
ก.       ความเป็นมิตร                                                               ค. ความซื่อสัตย์
ข.       ความสง่างาม                                                                ง. ความรับผิดชอบ
19.    ค่านิยมหลัก Happiness คือ
ค.       ความเป็นมิตร                                                               ค. ความสุข
ง.       ความสง่างาม                                                                ง. ความรับผิดชอบ
20.    ค่านิยมหลัก Energy  คือ
ก.       ความเป็นมิตร                                                               ค. ความสุข
ข.       ความสง่างาม                                                                ง. พลังและกำลังความสามารถ
21.    ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมประมง
ก.       มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมง เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ข.       มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ค.       มุ่งมั่นให้บริการด้านการประมงที่เป็นเลิศ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีความเป็นมืออาชีพ
ง.       ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการประมง อย่างสมดุล มั่นคงยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล

เราจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ พนักงานผู้ช่วยประมง  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ  ที่ครอบคลุม Update
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมประมง ใหม่
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_วิชาการประมง ใหม่
- พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490
- แนวข้อสอบ พนักงานผู้ช่วยประมง (ข้อเขียน)  ใหม่
- แนวข้อสอบ พนักงานผู้ช่วยประมง ใหม่
- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหม่

กรมประมง เปิดสอบ พนักงานราชการ สมัครถึง 10 มกราคม พ.ศ. 2557 แนวข้อสอบ
ที่นี่ รวบรวมสุดยอดแนวข้อสอบราชการ-รัฐวิสหากิจ 
ทุกสาขาอาชีพ ทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน!! >>>คลิ๊กกกกก<<<< ตามข่าวสาร >>>>คลิ๊กก<<

---------------------------------------------------------------------------
.....จำหน่าย จำหน่าย แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ จำหน่าย จำหน่าย แนวข้อสอบ...
---------------------------------------------------------------------------

รวมแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ
จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ สรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบพร้อมเฉลย..++!
ทันสมัย อัพเดทใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับผู้สนใจที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
สามารถส่งเป็นไฟล์เอกสารทาง e-mail นำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ ในราคาเพียง ชุดละ399 บาทเท่านั้น..!!
หรืออยากได้เป็นหนังสือรวบรวมแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ ก็มีนะค๊าาา
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ  ซึ่งมีการรวบรวมจากหนังสือมากกว่า 10 เล่ม
และเป็นที่ยอมรับกันทั่วประเทศ..!! ที่มีรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง!!


รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย
-  แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน แต่ละองค์กร งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ
-  รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ..!!  และข้อสอบที่ออกบ่อยยยมาก พร้อมเฉลยย..!!

***แนวข้อสอบไฟล์ออนไลน์ จะดำเนินการจัดส่งภายใน ***
วันที่โอนเงินหลังจากได้รับการยืนยันยอดจากสลิปโอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน" ของวันนั้นๆ คะ
>>>อย่าลืม!! ตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ (junk mail) <<
สามารถติดตามสอบถามที่ 085-0097219 หรือ s.pha.pa@gmail.com ได้เลยคะ


QR CODE LINE ติดต่อได้เลยค่ะ

Line Id : phapaสนใจสั่งซื้อมาที่ : .โทร 085-009-7219  หรือแจ้งที่ s.pha.pa@gmail.com
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเข้าที่
ธนาคารทหารไทย (TMB BANK) ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี  : 384-2-15836-6
ชื่อบัญชี : ศิริประภา ธัญญประภา
ชำระค่าสินค้าและบริการแล้วกรุณาแจ้งที่
โทร 085-009-7219 หรือแจ้งที่ s.pha.pa@gmail.com
ดูรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook : รวมแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ

...................................................................................
ของถูกไม่มีดี ของฟรีไม่มีในโลก ของดีมีคุณภาพต้อง รวมแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ
***************************************************************
งานราชการ,แนวข้อสอบ,รัฐวิสาหกิจ,เปิดสอบ,เตรียมสอบ,ตำรวจ,ครู,ทหาร,กพ,อบต,เตรียมสอบ,ติวข้อสอบพร้อมเฉลย,ติวสอบ,หน่วยงาน,องค์กร,รัฐบาล,เทศบาล,ไฟฟ้า,ประปา,ตำบล,อำเภอ,เปิดสมัครสอบ,หนังสือเตรียมสอบ,บทสรุป,เตรียมสอบ,ทันสมัย,ใหม่,ราคาถูก,จำหน่ายแนวข้อสอบ,เก็งข้อสอบ,เน้นๆ,มาใหม่,สำนักงาน,สำนักงานสภาความมั่นคง,สมัครงานราชการ,ครบ,ครบทุกตำแหน่ง,กรม,ทบวง,ประเทศ,ไทย,พนักงาน,เจ้าหน้าที่,เจ้าหน้าที่ของรัฐ,ยศ,สาขา,แนวข้อสอบ หนังสืออ่านสอบ คู่มือสอบ ติวสอบ หาข้อสอบ เก็งข้อสอบ ข้อสอบเก่า แจกข้อสอบ ข้อสอบลับ ข่าวการสอบ เปิดสอบ ห้องจำหน่าย แนวข้อสอบ งานราชการ ข้อมูลล่าสุด Update hot neww โรงพยาบาล hit ใหม่ ล่าสุด จังหวัด อำเภอ ประเทศ ไทย แจก ฟรี ฉบับเต็ม มาเต็มๆ 


โอนเข้า บช. ทหารไทย TMB 384-2-15836-6 ศิริประภา ธ

www.sara-dede.com โฆษณาแบบลิงค์ข้อความตำแหน่งนี้ ติดต่อ Admin @ 629-632

www.sara-dede.com โฆษณาแบบลิงค์ข้อความตำแหน่งนี้ ติดต่อ Admin @ 629-632

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

ลงโฆษณาตำแหน่งนี้ แบบข้อความ ติดต่อ ADMIN

Ads@ Admin 690-700 ชื่อ: อีเมล์:
Verification:

Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image
Type the letters shown in the picture:
กรุณาตอบว่า   หนึ่ง บวก สอง ได้เท่าไหร่  (ตอบเป็นตัวหนังสือ):


Facebook Comments

 sara-dede.com งานราชการ สอบราชการ สอบบรรจุ เปิดสอบราชการ สอบท้องถิ่น ชีทหน้าราม www.sara-dede.com รวมพลคนสอบราชการ สาระดี สาระดีดี สอบ ก.พ. สอบปลัดอำเภอ สอบ ภาค ก. สอบสรรพากร สอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สอบพัฒนาชุมชน สอบตำรวจ สอบทหาร สอบครู สอบศุลกากร สอบ ปปช. ปปส. ปปง. ปปท. ดีเอสไอ DSI นักวิชาการพาณิชย์ นักทรัพยากรบุคคล นักฝึกอบรม นักวิชาการแรงงาน รวมพลคนสอบราชการ เปิดสอบราชการ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ แนวข้อสอบภาค ก นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาระดีดี.คอม ปลัดอำเภอ สอบภาค ก กพ.งานราชการ เปิดสอบราชการ สอบปลัดอำเภอ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ สอบนักจัดการงานทั่วไป สอบนิติกร สอบเน สอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สรรพากร นักบัญชีและการเงิน ครู สอบท้องถิ่น อบจ. อบต. เทศบาล พนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร แจกแนวข้อสอบเพื่อสอบบรรจุรับราชการทุกตำแหน่ง ปปช. ปปส. ปปท. DSI กระทรวงยุติธรรม คนมหาดไทยสาระดี งานราชการ สอบราชการ สอบท้องถิ่น 55 เปิดสอบ ราชการ สมัครงานราชการ สอบบรรจุราชการ ข้อสอบเรียนปริญญาโท สอบภาค ก สอบนายร้อย สอบตำรวจ ปลัดอำเภอ สอบ ปปส. สอบ กรมศุลกากร สอบ กพ. ศูนย์รวมข่าวการสอบราชการ พนักงานราชการ คู่มือสอบราชการ หนังสือติวสอบราชการ แนวข้อสอบ หนังสือติวราชการ สอบ ภาค ข กพ. เทคนิคสอบสัมภาษณ์ราชการ หางานราชการ สอบ อบต. สอบ เทศบาล สอบ อบจ. ลูกจ้างชั่วคราว สอบ ครู เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งว่างราชการ เงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ ค่าครองชีพชั่วคราว รวมแหล่งงานราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การสอบราชการ สอบนิติกร สอบนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สรรพากร ประกันสังคม นักวิชาการการเงินและบัญชี นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศาสนา นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างไฟฟ้า วิศวกร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม DSI ปปง. ปปท. ติวสอบราชการฟรี แนวข้อสอบฟรี โฆษณาฟรี พูดคุยปรึกษากันเรื่องการสอบราชการที่นี่

หน้าหลัก สาระดี รวมพล: คนสอบ สนง.ป.ป.ส. รวมบทความดีดี
กดสมัครสมาชิก
หน้าแรก สาระดีดี.คอม ขอ - แจกข้อสอบ งานเอกชน งานพิเศษ เฟสบุค กลุ่ม สาระดีดี
บอร์ด รวมพลคนสอบราชการ  โอน ย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง ข่าวเด่นประจำวัน เฟสบุค รวมกลุ่มสอบปลัด
สอบเนติบัณฑิตยสภา กฎ ระเบียบ งานราชการ รวมกระทู้จากทุกบอร์ด แฟนเพจ สาระดีดี.คอม
รวมพล: ปลัดอำเภอ  ข่าวสารจาก ADMIN CHAT ONLINE  ฟังเพลง facebook admin
รวมพล:นักจัดการงานทั่วไป เรียนออนไลน์ งานราชการที่เปิดสอบ (พื้นที่โฆษณา) line ID : khonkiri
รวมพล: สอบภาค ก  พูดคุยเรื่องงานราชการ ศูนย์รวมข้อสอบราชการ(พื้นที่โฆษณา)
รวมพล: ปปช.ทุกตำแหน่ง งานราชการ ที่เปิดสอบ รวมข่าวเปิดสอบ+คู่มือสอบ (พื้นที่โฆษณา)
รวมพล: ปปท.ทุกตำแหน่ง มุมคลายเครียด ซื้อ-ขาย คู่มือสอบ ชุดติว
รวมพล: สอบภาค ข ของ ก.พ. บอร์ดของสมาชิก VIP

สาระดี งานราชการ สอบราชการ สอบท้องถิ่น 55 เปิดสอบราชการ สมัครงานราชการ สอบบรรจุราชการ ข้อสอบเรียนปริญญาโท สอบภาค ก สอบนายร้อย สอบตำรวจ ปลัดอำเภอ  สอบ ปปส. สอบ กรมศุลกากร สอบ กพ. ศูนย์รวมข่าวการสอบราชการ พนักงานราชการ คู่มือสอบราชการ หนังสือติวสอบราชการ แนวข้อสอบ หนังสือติวราชการ สอบ ภาค ข กพ. เทคนิคสอบสัมภาษณ์ราชการ หางานราชการ สอบ อบต. สอบ เทศบาล สอบ อบจ. ลูกจ้างชั่วคราว สอบ ครู เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งว่างราชการ เงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ ค่าครองชีพชั่วคราว รวมแหล่งงานราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การสอบราชการ สอบนิติกร สอบนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สรรพากร ประกันสังคม นักวิชาการการเงินและบัญชี นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศาสนา นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างไฟฟ้า วิศวกร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม DSI ปปง. ปปท.สอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ติวสอบราชการฟรีแนวข้อสอบฟรี โฆษณาฟรี BANNER1