สมัครสมาชิก สาระดีดี.คอม รวมพลคนสอบราชการ ด้วยไอดีและพาสเวิร์ดของ facebook เพียงแค่ กด

งานราชการที่เปิดสอบและรับสมัครสอบ ณ วันนี้

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ อัพเดตทุกวัน

 รายละเอียดงานอื่นๆ Click --- > งานราชการ อัพเดตทุกวัน

Home UpdateTopic Chat Online  Content  Job  Product Facebook

โปรดติดตาม เราได้ที่ facebook กลุ่ม สาระดีดี.คอม BY ADMIN BANNER 4

สาระดี งานราชการ สอบราชการ สอบท้องถิ่น 56 เปิดสอบราชการ สมัครงานราชการ สอบบรรจุราชการ ข้อสอบเรียนปริญญาโท สอบภาค ก สอบนายร้อย สอบตำรวจ ปลัดอำเภอ สอบ ปปส. สอบ กรมศุลกากร สอบ กพ. ศูนย์รวมข่าวการสอบราชการ พนักงานราชการ คู่มือสอบราชการ หนังสือติวสอบราชการ แนวข้อสอบ หนังสือติวราชการ สอบ ภาค ข กพ. เทคนิคสอบสัมภาษณ์ราชการ หางานราชการ สอบ อบต. สอบ เทศบาล สอบ อบจ. ลูกจ้างชั่วคราว สอบ ครู เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งว่างราชการ เงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ ค่าครองชีพชั่วคราว รวมแหล่งงานราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การสอบราชการ สอบนิติกร สอบนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สรรพากร ประกันสังคม นักวิชาการการเงินและบัญชี นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศาสนา นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างไฟฟ้า วิศวกร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม DSI ปปง. ปปท.สอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ติวสอบราชการฟรี แนวข้อสอบฟรี โฆษณาฟรี 

สมัครสมาชิก สาระดีดี.คอม รวมพลคนสอบราชการ ด้วยไอดีและพาสเวิร์ดของ facebook เพียงแค่ กดAds@admin 10-21

ผู้เขียน หัวข้อ: จำหน่ายคู่มือสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน ปี 57 ข้อมูลอัพเดตปี 57  (อ่าน 867 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

กบน้อย

  • บุคคลทั่วไป
จำหน่ายคู่มือสอบรับราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปี 57 การันตีในคุณภาพ ข้อมูลอัพเดตมกราคม 57 รวมทุกพรบ.ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน รวมทุกงานที่เกี่ยวข้องกับกรมการพัฒนาชุมชน คู่มือมีด้วยกัน 3 เล่ม สนใจสั่งซื้อทางเว็บไศต์ที่http://cdd2555.lnwshop.com/[/color]ตัวอย่างแนวข้อสอบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งานใหม่ที่ทุกคนต้องทราบ

1.วิสัยทัศน์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคืออะไร
ตอบ“สร้างสรรค์พลังสตรี ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ”
2.วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคืออะไร
ตอบ     (1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการให้แก่สตรี
(2) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรี ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบ การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี
(3) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรีและแก้ไขปัญหาสตรีขององค์กรต่าง ๆ การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี
(4) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี ตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติพิจารณาเห็นสมควร
3.ยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีกี่ข้ออะไรบ้าง
ตอบ 4 ข้อ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนพัฒนาสตรีแบบปลอดดอกเบี้ย
      2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโอกาสในการทำงานและอาชีพการพัฒนาศักยภาพการเพิ่ม      บทบาทและสร้างภาวะผู้นำ
              3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเฝ้าระวังและดูและปัญหาของสตรี ช่วยเหลือเยียวยาสตรี
              4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ
4.การจัดสรรเงินกองทุนฯ มีการจัดสรรอย่างไร
ตอบ ใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรตามช่วงชั้นประชากรของจังหวัด
S = 70 ล้านบาท จำนวน 26 จังหวัด
          M = 100 ล้านบาท จำนวน 31 จังหวัด
          L = 130 ล้านบาท จำนวน 20 จังหวัด
5.สัดส่วนการบริหารเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบ่งได้กี่ส่วน อะไรบ้าง
ตอบ 3 ส่วน
          1) ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ร้อยละ 70 ของกองทุน
          2) พัฒนาศักยภาพและบทบาทองค์กรสตรี ร้อยละ 20 ของกองทุน
          3) บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร้อยละ 10 ของกองทุน
6.เป้าหมายของเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีอะไรบ้าง
ตอบ     1) พัฒนาศักยภาพและบทบาท
          2) มีความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
          3) เชื่อมโยงกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อสร้างงานสร้างรายได้เป็นหลัก
          4) ทำให้สตรีและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข ชุมชนมีความเข้มแข็ง
          5) แก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน/แก้ปัญหาสังคม
7.คกส.ย่อมาจากอะไร
ตอบ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ
8.คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติมีกี่คน
ตอบ 37 คน
9.คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติประกอบด้วยใครบ้าง
ตอบ     กรรมการโดยตำแหน่ง  20 คน
          ผู้ทรงคุณวุฒิ 17 คน
10.คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ประกอบด้วยใครบ้าง
ตอบ     1.ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
          2.ผู้แทนจากภาคราชการ
          3.ผู้แทนจากภาคเอกชน
          4.ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่จังหวัดซึ่ง คกส.แต่งตั้งจำนวน 15 คน
          5.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นเลขานุการ
          6.เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11.คกส.ต.ย่อมาจากอะไร
ตอบ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล
12.คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลประกอบด้วยใครบ้าง
ตอบ ผู้แทนสมาชิกในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนเลือกกันเอง หมู่บ้านหรือชุมชนละหนึ่งคนเป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน
13.คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติมีใครเป็นประธาน
ตอบ นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
14.คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติมีหน้าที่อะไรบ้าง
ตอบ 1. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน และแนวทางในการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
2.จัดหาเงินทุนของกองทุน และกำหนดแนวทางการจัดสรรเงินให้แก่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเพื่อใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
3.เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
4.รายงานผลเกี่ยวกับการใช้จ่าย การบริหาร การดำเนินงาน และรายงานการเงินของกองทุนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
5.ออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
6.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการประเมินผล และคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานจังหวัด
7.แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษาในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
8.พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวต้องอยู่ภายในวัตถุประสงค์ของกองทุน
9.วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
10.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
11.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
15.คณะกรรมการบริหารกองทุนมีจำนวนกี่คน
ตอบ กรรมการซึ่งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติแต่งตั้งจำนวนไม่เกินสิบคน
16.คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่อะไรบ้าง
ตอบ     1. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณาแผนการบริหารและการจัดการกองทุน
2. ให้การสนับสนุนและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์การดำเนินการกองทุน
3. บริหารงานกองทุนและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนในระดับต่าง ๆ รวมถึงรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการ
4. ปฏิบัติการอื่นตามที่ระเบียบนี้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน
5. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
17.คณะกรรมการประเมินผลมีจำนวนกี่คน
ตอบ กรรมการซึ่งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติแต่งตั้งจำนวนไม่เกินสิบคน
18.คณะกรรมการประเมินผลมีหน้าที่อะไรบ้าง
ตอบ     1. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณาแผนการติดตามและประเมินผล
2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานจังหวัด พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ
3. เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจากหน่วยงานหรือบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบและประเมินผล
4. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครรวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร
5. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
19.คกส.จ ย่อมาจากอะไร
ตอบ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
20.คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประกอบด้วยใครบ้าง
ตอบ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลในแต่ละอำเภอ เลือกกันเองให้เหลืออำเภอละหนึ่งคนและผู้ทรงคุณวุฒิอีกจำนวนห้าคน
21.คกส.กทม.ย่อมาจากอะไร
ตอบ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร
22.คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครประกอบด้วยใครบ้าง
ตอบ ผู้แทนสมาชิกกองทุน ในกรุงเทพมหานครสมัครเข้าเป็นกรรมการกองทุน และเลือกตั้งกันให้เหลือจำนวนสิบสองคน เป็นกรรมการ รวมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนห้าคน
23.ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครโดยตำแหน่งคือใคร
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
24.คุณสมบัติของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีอะไรบ้าง
ตอบ     (1) มีสัญชาติไทย
(2) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดอาญาในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือตามกฎหมายอื่นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของสตรี
(3) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือให้ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
(6) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
25.คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีอะไรบ้าง
ตอบ     (1)มีสัญชาติไทย
(2)ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดอาญาในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือตามกฎหมายอื่นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของสตรี
(3)ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
(4)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5)ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือให้ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
(6)ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
26.กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ตอบ สองปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
27.เมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระต้องมีการเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วัน
ตอบ 90 วัน
28.นอกจากกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อใด
ตอบ     (1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการมีมติให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
29.สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีกี่ประเภท
ตอบ 2 ประเภท
(1) สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ที่เป็นสตรีผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามระเบียบฯ
(2) สมาชิกประเภทองค์กรสตรี ได้แก่ มูลนิธิหรือสมาคมที่มีที่ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลหรือจังหวัดที่ขอขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่าหกเดือน ที่ได้ดำเนินงานและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความรับผิดชอบ เสียสละ หรือมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์แก่สังคมเกี่ยวกับการทำงาน การฝึกอาชีพ การพัฒนาการช่วยเหลือ หรือการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกตามระเบียบฯ
30.การพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีอะไรบ้าง
ตอบ        1. ตาย
   2. ลาออก และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลมีมติให้ออก
   3. ขาดคุณสมบัติตามข้อ 8 (1) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555 กรณีไม่มีสัญชาติไทยหรือเสียสัญชาติไทยหรืออายุยังไม่ครบสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
   4. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงสองในสามของกรรมการที่มาประชุม เนื่องจากมีพฤติกรรมทำให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน
31.สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกใหม่ได้แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นผู้ที่พ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่ากี่ปี
ตอบ 1 ปี
32.สมาชิกประเภทองค์กรสตรีพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกมีสาเหตุใดบ้าง
ตอบ        1.เมื่อองค์กรสตรีมีเหตุต้องเลิก
   2.เมื่อองค์กรสตรีไม่ได้ดำเนินกิจการติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
    3.ลาออก และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครมีมติให้ ออก
   4.ขาดคุณสมบัติตามข้อ 8 (2) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2555
   5.คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงสองในสามของกรรมการที่มาประชุม เนื่องจากมีพฤติกรรมทำให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน
33.สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ขอขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่ากี่เดือน
ตอบ 6 เดือน
34.สมาชิกประเภทองค์กรสตรี ได้แก่ มูลนิธิหรือสมาคมที่มีที่ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลหรือจังหวัดที่ขอขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่ากี่เดือน
ตอบ 6 เดือน
35.คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแบ่งการบริหารงบประมาณเป็นเงินทุนหมุนเวียนร้อยละเท่าใด
ตอบ ร้อยละ 80
36.คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแบ่งการบริหารงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนโครงการ/กิจกรรมร้อยละเท่าใด
ตอบ ร้อยละ 20
37.สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กรสตรี เสนอโครงการและแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโครงการละไม่เกินกี่บาท
ตอบ 200,000 บาท
38.สมาชิกเบิกจ่ายเงินไปดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติและและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทราบภายในกี่วัน
ตอบ ภายใน30 วันนับแต่วันสิ้นเดือนมีนาคมและวันสิ้นเดือนกันยายนของทุกปีเว้นแต่กิจกรรม/โครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 180 วัน ให้รายงานภายในสามสิบวัน นับแต่วันเสร็จสิ้นแผนงานโครงการ
39.คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโอนเงินที่ได้รับคืนเข้าบัญชีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ภายในกี่วัน
ตอบ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเงินโอน
40.กรณีมีเงินเหลือจากการดำเนินงานตามโครงการ ให้สมาชิกส่งคืนเงินภายในกี่วัน
ตอบ ภายใน 30 วัน
41.กรณีที่สมาชิกได้รับเงินแล้ว และไม่สามารถดำเนินการการตามโครงการได้ ให้สมาชิกโอนเงินคืนเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลภายในกี่วัน
ตอบ 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับโอนเงิน
42.โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประเภทเงินทุนหมุนเวียน เป็นโครงการประเภทใด
ตอบ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการใช้เงินอย่างชัดเจน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
43.ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืนให้เป็นไปตามลักษณะอาชีพ และความเป็นไปได้ของโครงการ แต่ไม่ควรเกินกี่ปี
ตอบ ไม่เกิน 2 ปี
44.โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประเภทเงินทุนอุดหนุน เป็นโครงการประเภทใด
ตอบ เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรีและการแก้ไขปัญหาสตรีขององค์กรต่าง ๆ การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต การสร้างสวัสดิภาพหรือสวัสดิการให้แก่สตรี
45.การขอรับการสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประเภทบุคคลธรรมดาให้ตัวแทนสมาชิก ซึ่งรวมตัวกันตั้งแต่กี่คน
ตอบ 5 คนขึ้นไป
46.การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดาทำได้อย่างไร
ตอบ สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอทุกแห่ง หรือทาง   เวบไซต์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
47. กรุงเทพมหานครสามารถไปสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ที่ใด
ตอบ ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 34 เขต ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
48.เวบไซต์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คืออะไร
ตอบ www.womenfund.in.th
49.การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กรสมัครได้ที่ใด
ตอบ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
50.ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ต่างจากประเภทเงินอุดหนุนอย่างไร
ตอบ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน เป็นเงินให้สมาชิกกระผม้ยืม ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3บาท/ปี ชำระคืนภายใน 2ปี ประเภทเงินอุดหนุน เป็นเงินสนับสนุนกิจกรรมการสร้างความรู้ พัฒนาภาวะผู้นำ ดูแลคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาของสตรี โดยไม่ต้องส่งคืนกองทุน เน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก เด็ก เยาวชน คนด้อยโอกาส
51.คณะกรรมการกองทุนขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนได้หรือไม่
ตอบ ไมได้ ผู้จะขอรับเงินกองทุน ต้องเป็นสมาชิก 2 ประเภทเท่านั้น
52ใครเป็นผู้ติดตาม สนับสนุนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
ตอบ คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานจังหวัด
53.คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน/ตำบล หรือกลุ่มอาชีพในชุมชน สามารถเสนอโครงการได้หรือไม่
ตอบ เสนอประเภทองค์กรไม่ได้ แต่เสนอในนามบุคคลธรรมดารวมตัวกันตั้งแต่ 5 คนได้
54สมาชิกประเภทบุคคล รวมกลุ่มกัน 5 คนขึ้นไป แต่อยู่คนละตำบลได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ แต่อยู่คนละหมู่บ้านได้
55.สมาชิกกองทุนฯอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน รวมกลุ่มกันขอรับการสนับสนุนโครงการได้หรือไม่

ตอบ ระเบียบไมได้ห้ามไว้ แต่ คกส.ต.ควรพิจารณาให้มีการกระจายผลประโยชน์ให้กับสมาชิกอย่างทั่วถึง

สำเร็จ

  • บุคคลทั่วไป
อยากซื้อไว้อ่านคับ....แต่มีเบอร์โทรติดต่อไหมคับ..

www.sara-dede.com โฆษณาแบบลิงค์ข้อความตำแหน่งนี้ ติดต่อ Admin @ 629-632

www.sara-dede.com โฆษณาแบบลิงค์ข้อความตำแหน่งนี้ ติดต่อ Admin @ 629-632

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

ลงโฆษณาตำแหน่งนี้ แบบข้อความ ติดต่อ ADMIN

Ads@ Admin 690-700 ชื่อ: อีเมล์:
Verification:

Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image
Type the letters shown in the picture:
กรุณาตอบว่า   หนึ่ง บวก สอง ได้เท่าไหร่  (ตอบเป็นตัวหนังสือ):


Facebook Comments

 sara-dede.com งานราชการ สอบราชการ สอบบรรจุ เปิดสอบราชการ สอบท้องถิ่น ชีทหน้าราม www.sara-dede.com รวมพลคนสอบราชการ สาระดี สาระดีดี สอบ ก.พ. สอบปลัดอำเภอ สอบ ภาค ก. สอบสรรพากร สอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สอบพัฒนาชุมชน สอบตำรวจ สอบทหาร สอบครู สอบศุลกากร สอบ ปปช. ปปส. ปปง. ปปท. ดีเอสไอ DSI นักวิชาการพาณิชย์ นักทรัพยากรบุคคล นักฝึกอบรม นักวิชาการแรงงาน รวมพลคนสอบราชการ เปิดสอบราชการ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ แนวข้อสอบภาค ก นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาระดีดี.คอม ปลัดอำเภอ สอบภาค ก กพ.งานราชการ เปิดสอบราชการ สอบปลัดอำเภอ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ สอบนักจัดการงานทั่วไป สอบนิติกร สอบเน สอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สรรพากร นักบัญชีและการเงิน ครู สอบท้องถิ่น อบจ. อบต. เทศบาล พนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร แจกแนวข้อสอบเพื่อสอบบรรจุรับราชการทุกตำแหน่ง ปปช. ปปส. ปปท. DSI กระทรวงยุติธรรม คนมหาดไทยสาระดี งานราชการ สอบราชการ สอบท้องถิ่น 55 เปิดสอบ ราชการ สมัครงานราชการ สอบบรรจุราชการ ข้อสอบเรียนปริญญาโท สอบภาค ก สอบนายร้อย สอบตำรวจ ปลัดอำเภอ สอบ ปปส. สอบ กรมศุลกากร สอบ กพ. ศูนย์รวมข่าวการสอบราชการ พนักงานราชการ คู่มือสอบราชการ หนังสือติวสอบราชการ แนวข้อสอบ หนังสือติวราชการ สอบ ภาค ข กพ. เทคนิคสอบสัมภาษณ์ราชการ หางานราชการ สอบ อบต. สอบ เทศบาล สอบ อบจ. ลูกจ้างชั่วคราว สอบ ครู เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งว่างราชการ เงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ ค่าครองชีพชั่วคราว รวมแหล่งงานราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การสอบราชการ สอบนิติกร สอบนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สรรพากร ประกันสังคม นักวิชาการการเงินและบัญชี นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศาสนา นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างไฟฟ้า วิศวกร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม DSI ปปง. ปปท. ติวสอบราชการฟรี แนวข้อสอบฟรี โฆษณาฟรี พูดคุยปรึกษากันเรื่องการสอบราชการที่นี่

หน้าหลัก สาระดี รวมพล: คนสอบ สนง.ป.ป.ส. รวมบทความดีดี
กดสมัครสมาชิก
หน้าแรก สาระดีดี.คอม ขอ - แจกข้อสอบ งานเอกชน งานพิเศษ เฟสบุค กลุ่ม สาระดีดี
บอร์ด รวมพลคนสอบราชการ  โอน ย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง ข่าวเด่นประจำวัน เฟสบุค รวมกลุ่มสอบปลัด
สอบเนติบัณฑิตยสภา กฎ ระเบียบ งานราชการ รวมกระทู้จากทุกบอร์ด แฟนเพจ สาระดีดี.คอม
รวมพล: ปลัดอำเภอ  ข่าวสารจาก ADMIN CHAT ONLINE  ฟังเพลง facebook admin
รวมพล:นักจัดการงานทั่วไป เรียนออนไลน์ งานราชการที่เปิดสอบ (พื้นที่โฆษณา) line ID : khonkiri
รวมพล: สอบภาค ก  พูดคุยเรื่องงานราชการ ศูนย์รวมข้อสอบราชการ(พื้นที่โฆษณา)
รวมพล: ปปช.ทุกตำแหน่ง งานราชการ ที่เปิดสอบ รวมข่าวเปิดสอบ+คู่มือสอบ (พื้นที่โฆษณา)
รวมพล: ปปท.ทุกตำแหน่ง มุมคลายเครียด ซื้อ-ขาย คู่มือสอบ ชุดติว
รวมพล: สอบภาค ข ของ ก.พ. บอร์ดของสมาชิก VIP

สาระดี งานราชการ สอบราชการ สอบท้องถิ่น 55 เปิดสอบราชการ สมัครงานราชการ สอบบรรจุราชการ ข้อสอบเรียนปริญญาโท สอบภาค ก สอบนายร้อย สอบตำรวจ ปลัดอำเภอ  สอบ ปปส. สอบ กรมศุลกากร สอบ กพ. ศูนย์รวมข่าวการสอบราชการ พนักงานราชการ คู่มือสอบราชการ หนังสือติวสอบราชการ แนวข้อสอบ หนังสือติวราชการ สอบ ภาค ข กพ. เทคนิคสอบสัมภาษณ์ราชการ หางานราชการ สอบ อบต. สอบ เทศบาล สอบ อบจ. ลูกจ้างชั่วคราว สอบ ครู เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งว่างราชการ เงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ ค่าครองชีพชั่วคราว รวมแหล่งงานราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การสอบราชการ สอบนิติกร สอบนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สรรพากร ประกันสังคม นักวิชาการการเงินและบัญชี นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศาสนา นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างไฟฟ้า วิศวกร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม DSI ปปง. ปปท.สอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ติวสอบราชการฟรีแนวข้อสอบฟรี โฆษณาฟรี BANNER1